Нека е Великден!

Ето че сме в навечерието на един от най-хубавите празници. Щастливи сме да бъдем с вас и заедно да развихрим идеи и въображение, за да приготвим вкусни и забавни рецепти, които да заемат достойно кулинарно място на великденската ви маса, отрупана с апетитни ястия, ведри емоции и вашите широки усмивки.😊

Пролетни сладкиши

Рецепти на блогъри

Козунак с какаов пълнеж и шоколадова глазура

За онези сладки великденски моменти, когато всички с нетърпение очакваме да похапнем пухкав и ароматен козунак, а защо не и полят с шоколад.😊

Великденски козунак от Таня Донева

Нека заедно с един от любимите ни кулинарни блогъри Таня Донева приготвим чуден великденски козунак за предстоящите празници.🐣🥮

Бои за яйца

Продукти
Бои за яйца

Направи Великден вълшебен с боите и украсите от Dr. Oetker!

Вижте повече тук

Тесто с мая

СъветИ
Как да приготвим тесто с мая?

Лесни стъпки и препоръки

Вижте повече тук

Идеи за великденски брънч

Великденски сладки декорации

Как да си приготвим великденски заек от марципан

Тази марципанова украса с кувертюр и маслен крем ще придаде още по-сладък вид на вашата торта "Горски кът".​ 🐇😘

Как да си направим ефектно шоколадово гнездо

Чудесна и лесна идея за великденската трапеза, с която да впечатлите вашите близки и приятели. 🥚🍫

Видове козуначени теста и пълнежи

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА "НЕКА Е ВЕЛИКДЕН - МОЕТО КЪСМЕТЛИЙСКО ЯЙЦЕ" НА DR. OETKER BULGARIA

Уведомление за поверителност за играта "Нека е Великден - Моето късметлийско яйце"

Настоящото Уведомление за поверителност съдържа информация за това как ще се обработват лични данни за целите на играта Нека е Великден - Моето късметлийско яйце (по-долу наричана "Играта"), организирана от Д-р Йоткер България ЕООД, ЕИК 831755204, гр. София, бул. Драган Цанков 59-63 (наричан по-долу "Dr. Oetker Bulgaria") и провеждана в Instagram страницата на Dr. Oetker Bulgaria www.instagram.com/droetkerbulgaria, както е посочено в Официалните правила за провеждане на Играта.

Официалните правила за провеждане на Играта са достъпни на: www.oetker.bg.

Администратор на личните данни, обработвани във връзка с провеждането на Играта, е Д-р Йоткер България ЕООД, ЕИК 831755204, гр. София, бул. Драган Цанков 59-63.

Връзки към настоящото Уведомление за поверителност и Официалните правила за провеждане на Играта са предоставени в публикациите за Играта в Instagram страницата на Dr. Oetker Bulgaria или във Facebook канала (https://www.facebook.com/DrOetkerBulgaria) на Dr. Oetker Bulgaria (https://www.instagram.com/droetkerbulgaria). Приканваме Ви да се запознаете с посочените документи, преди да вземете участие в Играта.

Администраторът обработва лични данни с цел организиране и провеждане на Играта, въз основа на изпълнение на договор или предприемане на действия за сключване на договор (т.е. включване на Участник в Играта и предоставяне на награди), както и в изпълнение на произтичащи от Играта законови задължения (напр. данъчни задължения).

В рамките на Играта се обработват следните лични данни:

●     на участниците: потребителско име в Инстаграм и снимка-селфи;
●     на печелившите участници на възраст над 18 г. - три имена, адрес за доставка и телефон за връзка.

Ако не предоставите Вашите лични данни, Администраторът не може да осигури Вашето участие в Играта, тъй като няма да може да Ви идентифицира, да извърши преценка дали отговаряте на условията на Играта, да определи печелившия участник, да достави наградата до печелившия участник и т.н.

Срокът на съхранение на обработваните лични данни е различен, в зависимост от целта на обработване, а именно:

• Данните, събирани и обработвани за доставка на спечелена награда, ще се съхраняват за срока, необходим за провеждане на Играта и за три месеца, след края ѝ, с изключение на събраните лични данни, за които законът предвижда специален срок на съхраняване.

• Снимките, събрани и обработвани за участие в играта на спечелена награда, ще се съхраняват за срока, необходим за провеждане на Играта. След края на Играта снимките, събрани в Highlights на страницата в Инстаграм на Д-р Йоткер България ще бъдат архивирани и ще се запазят до един месец след края на Игра. След изтичането на един месец, те ще бъдат изтрити.  

Администраторът е предприел необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни на участниците.

Личните данни на регистрираните участници ще бъдат разкривани на Национална агенция по приходите (в случай че е приложимо по отношение на награда, свързана с данъчни задължения за Администратора), куриерска фирма за доставка на наградата, на Фул Контакт ООД, ЕИК 201457947, като обработващ данните.

Обръщаме внимание, че предоставените в Instagram и/или Facebook данни се обработват съгласно условията на ползване и съобразно Политиките за поверителност на тези администратори, за което Администраторът не носи отговорност. В тази връзка Вашите публикации и данни, направени, съответно публикувани в изпълнение на условията на Играта, чрез Instagram и/или Facebook са видими за други потребители на Instagram и/или Facebook, имащи достъп до съответния профил.

Съгласно Общия регламент за защита на личните данни (GDPR) no. 679/2016, Участниците имат следните права във връзка с техните лични данни:

Право на достъп

Имате право да получите потвърждение от Администратора дали се обработват Ваши лични данни. В този случай, можете да поискате достъп до следната информация:

- Цел на обработване;

- Обработвани лични данни;

- Получателите, на които са били разкрити или ще бъдат разкрити лични данни;

- Предвиждания срок на съхранение на лични данни;

- Съществуването на вашите права, съобразно приложимото законодателство за защита на личните данни (както са обобщени по-долу).

Право на оплакване до надзорния орган за защита на личните данни

За България това е Комисията за защита на личните данни, за повече информация: www.cpdp.bg.

Право на коригиране

Вие имате право на коригиране на Вашите неактуални или неточни лични данни.

Право на изтриване (да бъдеш забравен)

Вие имате право да поискате Вашите лични данни да бъдат изтрити при посочените в законодателството условия.

Право на възражение

Участниците имат право да възразят по всяко време, по причини, които са обосновани и законни, срещу обработването на техните данни, в определените в законодателството случаи. В случай на обосновано възражение, съответните данни не могат повече да бъдат обработвани.

Правото да не бъдат обект на автоматизирано решение

Участникът има право да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за него или по подобен начин го засяга в значителна степен.

Право на ограничаване на обработването

При определени обстоятелства Вие имате право да поискате ограничаване на обработването, в случай че оспорите точността на Вашите лични данни, събрани от Администратора.

Когато обработването е ограничено, Вашите лични данни ще бъдат обработвани само с Ваше съгласие и Вие ще бъдете уведомени преди ограничаването на обработването да бъде отменено.

Право на преносимост на данните

Вашето право на преносимост на данните се състои от два елемента:

●     право да получите копие от Вашите лични данни в структуриран, общоизползван и четим формат.

●     право да предоставите получените по този начин данни на което и да било трето лице или да поискате Организатора да предостави личните данни пряко на това трето лице, ако това е технически възможно.

Ако желаете да упражните горепосочените права, може да се свържете с Администратора на: contact@oetker.bg.

Ако смятате, че Вашите права за защита на личните данни са нарушени по какъвто и да било начин, Вие имате право да се свържете с националния орган за надзор и защита на личните данни. За България това е Комисията за защита на личните данни, за повече информация: www.cpdp.bg.

Официални правила за провеждане на играта "Нека е Великден - Моето късметлийско яйце"

Играта "Нека е Великден - Моето късметлийско яйце", провеждана в Instagram страницата на Dr. Oetker Bulgaria на интернет адрес www.instagram.com/droetkerbulgaria, се организира и провежда от Д-р Йоткер България ЕООД, ЕИК 831755204, гр. София, бул. Драган Цанков 59-63 (наричана по-долу "Dr. Oetker Bulgaria").

Играта се провежда в съответствие с разпоредбите на настоящите Официални правила за провеждане на играта "Нека е Великден - Моето късметлийско яйце” (“Официални правила”), които са задължителни за всички участници. Официалните правила са достъпни през целия период на Играта на: www.oetker.bg.

Вземайки участие в Играта, Участниците потвърждават, че са се запознали с и приемат изложените по-долу Официални правила за провеждане на играта (“Официални правила”), както и с Уведомлението за поверителност във връзка с Играта (достъпно през целия период на Играта на: www.oetker.bg) и се задължават да ги спазват.

Участието в Играта не е обвързано с покупка. За избягване на всяко съмнение при изпълняване на условията за включване в играта не е задължително използването на продукт/и на Dr. Oetker.

Период и описание на играта "Нека е Великден - Моето късметлийско яйце"

1.1. Играта "Нека е Великден - Моето късметлийско яйце" се провежда в периода от обявяването ѝ с анонсиращ играта пост на 22.04.2021 г. до 23:59 ч. на 25.04.2021 г.

1.2. Тегленето на печелившите на случаен принцип и обявяването им в Instagram страницата на Dr. Oetker Bulgaria ще бъде извършено на 26.04.2021 г.

1.3. За да участват в Играта, Участниците трябва да заснемат себе си (селфи) чрез Инстаграм филтъра “Нека е Великден” на Dr. Oetker на интернет адрес www.instagram.com/ar/176514964338507, да качат снимката като стори в профила си (отворен, публичен), като отбележат (тагнат) @droetkerbulgaria и да последват Instagram страницата на Dr. Oetker Bulgaria @droetkerbulgaria. Сторитата на Участниците, на които е отбелязана (тагната) Instagram страницата на Dr. Oetker Bulgaria @droetkerbulgaria, ще бъдат събрани и споделени от Организатора в специален албум (highlights) и достъпни за разглеждане в Instagram страницата на Dr. Oetker Bulgaria за периода на провеждане на Играта и след това.

В играта имат право да участват само лица на възраст над 18 години.

2. Механизъм за участие в играта “Нека е Великден - Моето късметлийско яйце” на Dr. Oetker Bulgaria

2.1. Играта се организира и провежда на територията на Република България, в Instagram страницата на Dr. Oetker Bulgaria на интернет адрес: www.instagram.com/droetkerbulgaria.

2.2. Условията за участие в Играта се определят в анонсиращ пост, публикуван на 22.04.2021 г. в Instagram страницата на Dr. Oetker Bulgaria, като се посочва периода на участие и брой и вид на наградите.

2.3. Периодът за участие в Играта започва да тече от момента на публикуването на анонсиращия пост на 22.04.2021 г. в Instagram страницата на Dr. Oetker Bulgaria и завършва в 23:59 ч. на 25.04.2021 г. Тегленето на печелившите с теглене на случаен принцип от изготвен списък с всички профили на лица, изпълнили условията на играта, и обявяването им чрез пост в Instagram страницата на Dr. Oetker Bulgaria ще бъде извършено на 26.04.2021 г.

2.4. За да се включи в Играта, Участникът трябва да изпълни следните условия:

2.4.1. Да снима себе си (селфи) с инстаграм филтъра “Нека е Великден” на Dr. Oetker на интернет адрес www.instagram.com/ar/176514964338507;

2.4.2. Да качи снимката като стори в своя Instagram профил (отворен, публичен);

2.4.3. Да отбележи (тагне) в сторито @droetkerbulgaria;

2.4.4. Да последва Instagram страницата на Dr. Oetker Bulgaria @droetkerbulgaria (ако все още не я следва).

2.5. С участието си в играта Участникът се съгласява снимката/снимките, които качва като стори, и на които е отбелязал (тагнал) @droetkerbulgaria, да бъдат показвани и споделяни в Instagram страницата на Dr. Oetker Bulgaria от негово име. Организаторът си запазва правото да не показва/споделя в Instagram страницата си снимки на Участници, които нарушават общоприетия тон за морал и приличие.

2.6. В рамките на периода на провеждане на Играта всеки Участник има право на повече от едно участие, но има право да спечели само една награда.

2.7. Участниците, които са се включили в Играта и отговарят на посочените по-горе условия, участват в тегленето за спечелването на 1 от 10 награди. Тегленето на печелившите се извършва на случаен принцип на 26.04.2021 г., а победителите се обявяват чрез пост в Instagram страницата на Dr. Oetker Bulgaria на интернет адрес www.instagram.com/droetkerbulgaria.

Право на участие в играта "Нека е Великден - Моето късметлийско яйце"

3.1. Участието в Играта е напълно доброволно и свободно. Играта е отворена за участие за всички физически лица на възраст над 18 години с местоживеене Република България.

3.2. С включването си в Играта всеки Участник приема настоящите Официални правила и условия на Играта.

3.3. В Играта нямат право да участват служителите на: Д-р Йоткер България ЕООД, рекламна агенция Фул Контакт ООД, членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи), както и всички, взели участие в организацията и провеждането на Игрите.

3.4. Не се допуска участие от фалшиви профили и посредством всякакви други методи с цел увеличаване шанса за печалба. При съмнение за злоупотреба Организаторът има право незабавно да дисквалифицира Участници, чрез недопускането им до участие в тегленето на наградите.

Награди за играта "Нека е Великден - Моето късметлийско яйце"

4. Награди

4.1. Видът и броят на наградите се обявяват в анонсиращия пост на Играта, публикуван на 22.04.2021 г. в Instagram страницата на Dr. Oetker Bulgaria на интернет адрес www.instagram.com/droetkerbulgaria. В Играта ще бъдат раздадени 10 награди. Наградите са еднакви за всички 10 победители и включват кухненска везна и комплект продукти на Dr. Oetker: Суха мая 1 бр., Какао на прах нискомаслено 1 бр., Екстракт бурбонска ванилия 1 бр., Специален пудинг за бисквитена торта Ванилия 1 бр., Боя за яйца Седефена с 3D стикери 1 бр. 

4.2. Печелившите Участници се теглят на случаен принцип между всички участници в Играта, които са изпълнили условията за участие в срока на провеждането ѝ.

4.3. Печелившите Участници се обявяват с потребителското им име в Instagram, чрез което са участвали в играта. Печелившите се обявяват в пост в Instagram страницата на Dr. Oetker Bulgaria и в коментар под анонсиращия пост на Играта до 22:00 ч. на 26.04.2021 г.

4.4. Печелившите Участници трябва да се свържат с Dr. Oetker Bulgaria чрез лично съобщение на страницата на Dr. Oetker Bulgaria в Instagram или на електронен адрес: contact@oetker.bg в срок от 5 (пет) работни дни, считано от датата на обявяването им за победители, с което да подадат данни за доставка на наградата (три имена на получателя, точен адрес за доставка и телефон за връзка).

4.5. Предоставяните награди са предметни. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. Наградите не могат да бъдат преотстъпвани на трети лица.

4.6. В случай че спечелил Участник не потърси наградата си в рамките на 5 (пет) работни дни след обявяване на печелившите, Dr. Oetker Bulgaria има право да откаже изпращането на награда на този Участник и да присъди наградата на друг, избран по реда на чл. 4.2 по-горе.

4.7. Наградите се изпращат по куриер за сметка на Dr. Oetker Bulgaria на посочения от Участника адрес в срок до 20 (двадесет) работни дни от получаването на данните на спечелилия Участник.

4.8. В случай на невъзможност от страна на Dr. Oetker Bulgaria да предостави описаните награди по причини извън неговия обхват или възможности, Организаторът си запазва правото да награди печелившите с награда на сходна стойност.

4.9. Dr. Oetker Bulgaria не носи отговорност за неполучени/недоставени награди при подаден от Участника неточен или погрешен адрес. В тези случаи наградата се предоставя на друг Участник в играта, избран по реда на чл. 4.2 по-горе.

4.10. Наградата може да се получи само лично от Участника срещу представяне на документ за самоличност и подпис върху приемо-предавателен протокол за получена награда или от надлежно упълномощено лице.

5. Публичност

5.1. С участието си в Играта всеки Участник се съгласява, че снимката/снимките, с които се включва в Играта, могат да бъдат показвани и споделяни в Instagram страницата на Dr. Oetker Bulgaria от негово име за периода на провеждане на Играта и след това, като Организаторът не дължи за това заплащане. Организаторът си запазва правото да не показва/споделя в Instagram страницата си снимки на Участници, които нарушават общоприетия тон за морал и приличие.

5.2. С участието си в Играта всеки Участник се съгласява, че ако бъде определен за печеливш, неговите имена и снимка (ако е публикувал такава на собствената си Instagram страница) могат да бъдат използвани за целите на кампанията, а именно оповестяване на печелившия в Instagram страницата на Организатора, като Организаторът не дължи за това заплащане.

Съгласие за проследяване

Ще се радваме да се съгласите ние и нашите партньори да използваме „бисквитки” и подобни технологии, за да разберем как ползвате нашия уебсайт. Това ни позволява да разберем по-добре Вашето поведение като потребител и да адаптираме съответно нашия уебсайт. Освен това, ние и нашите партньори бихме искали да използваме тези данни за персонализирани предложения в техните платформи. Ако сте съгласни с това, моля, кликнете върху „Съгласен съм“ - /„Agree”/. Моля, обърнете се към нашата „Политика за поверителност” за подробна информация. Можете да промените решението си по всяко време.

Необходими функции

Ние се нуждаем от „бисквитки” и подобни технологии, за да активираме основните функции на нашия уебсайт. 

Винаги активни
Анализ и персонализация

Освен това, бихме искали да научим повече за това как използвате нашия уебсайт, за да го оптимизираме за Вас и други потребители. За тази цел използваме „бисквитки” и подобни технологии, които картографират поведението на потребителите и по този начин ни помагат да подобрим нашия уебсайт и услуги.

Да

Отричам

(Ре-) Маркетинг / споделяне на данни с трети страни

За да сме сигурни, че можем да приспособим нашите маркетингови кампании към Вашите нужди, ние се интересуваме как стигате до нашия уебсайт, и как взаимодействате с нашите реклами. Това ни помага да направим не само нашите реклами, но и нашето съдържание още по-ефективно за Вас. Нашите маркетингови партньори също използват тази информация за свои собствени цели, напр. за да персонализират Вашия акаунт или профил на тяхната платформа.

Да

Отричам

Вашият браузър е с по-стара версия.

В тази връзка браузърът, който използвате в момента, може да доведе до грешки при използване на сайтa: www.oetker.bg. За да се насладите напълно на нашето уеб съдържание, моля, изтеглете един от следните браузъри: