Flag
Политика за поверителност на уебсайта www.oetker.bg

Тази Политика за Поверителност предоставя информация за обработката на Вашите лични данни на нашия уебсайт www.oetker.bg.

Тя обхваща и следните профили в социалните медии:

Официална Фейсбук страница на Dr. Oetker Bulgaria: https://www.facebook.com/DrOetkerBulgaria

Официална Инстаграм страница на Dr. Oetker Bulgaria: https://www.instagram.com/droetkerbulgaria/

Съдържание

1/ Администратор

2/ Служител по защита на данните

3/  Подробности за специфичните дейности по обработка

●       Събития и турове

● Информиране на вече регистрирали се клиенти / Реклама на подобни стоки и услуги

●       Промоции: Игри с награди и теглене на печеливши на случаен принцип / програми за лоялност / други промоции

●       Свързване с нас / обратна връзка

●       Бюлетин

●       Регистрационни файлове на сървъра

●       Проследяване и „бисквитки” - /Сookies/

Анализ и персонализация - проследяване

Google Analytics / Google Optimize

(Ре-) Маркетинг / споделяне на данни с трети страни

Facebook Pixel

Google Ads / Doubleclick

Google Floodlight

The Trade Desk Pixel

●       Facebook страница

4/  Оттегляне на съгласие (чл. 7, ал. 3 от ОРЗД)

5/  Право на възражение (член 21 от ОРЗД)

6/ Допълнителни права на потребителя на данни

7/ Автоматизирано индивидуално вземане на решения, включително профилиране

8/ Информация за версията

1/ Администратор

Следното дружество е администратор  за всички дейности по обработка на данни, описани по-долу:

Д-Р ЙОТКЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД
ЕИК 831755204
ул. Резбарска № 5
гр. София, п.к. 1510
България
На вниманието на: отдел Маркетинг (contact@oetker.bg)

 2/ Служител по защита на данните

Моля, не се колебайте да се свържете с нашия служител по защита на данните, в случай на въпроси относно обработката на Вашите лични данни:

Д-Р ЙОТКЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД
ЕИК 831755204
ул. Резбарска № 5
гр. София, п.к. 1510
България
На вниманието на: отдел Маркетинг (contact@oetker.bg)

3/  Подробности за специфичните дейности по обработка

●     Събития и турове

Можете да се регистрирате за събития или турове чрез нашия уебсайт. Използваме данните, предоставени от Вас чрез формуляри за регистрация, за да изпълним нашия договор, например, за да запазим тур за Вас.
Правно основание за тази обработваща дейност е фактът, че обработката на данни е необходима за изпълнение на договор или сключване на такъв договор, -  (чл. 6, ал. 1 б) от  Общия Регламент относно Защитата на Данните (ОРЗД)). Информацията, която се въвежда чрез задължителни полета във формулярите за регистрация, е необходима за участие в събитие или турове -  (т.е. необходима за формиране на договор). Ако не предоставите тази информация, не можете да участвате в събитие или тур.

● Информиране на вече регистрирали се клиенти / Реклама на подобни стоки и услуги

Ние също използваме Вашите данни за контакт за рекламни цели в случаи, в които не се нуждаем от Вашето съгласие за това - (например за реклама чрез поща или директен маркетинг за нашите собствени подобни стоки и услуги въз основа на вече съществуваща връзка с вече регистрирали се/ дали съгласието си клиенти).
Правното основание за тази обработваща дейност е нашият законен интерес - (чл. 6, ал. 1 е) от ОРЗД). Нашият законен интерес е грижата за клиентите и предоставянето на информация за нашите продукти.
Моля, обърнете се към раздела „Право на възражение (член 21 от ОРЗД)“. Можете да възразите срещу тези дейности по обработка по всяко време безплатно, например, като се свържете с нас чрез данните за контакт, предоставени в раздела „Администратор”.

●     Промоции: Игри с награди и теглене на печеливши на случаен принцип / програми за лоялност / други промоции

Ако участвате в игра с награди с теглене на печеливши на случаен принцип, програма за лоялност или друга промоция - (например чрез регистриране на касова бележка със закупен продукт, изпращане на снимка за състезание за сладкиши и десерти), ние ще използваме предоставените от Вас данни само за организиране на промоцията, стига да не сте дали допълнително съгласие за други дейности по обработка - (например за получаване на нашия бюлетин).
Правно основание за тази обработваща дейност е фактът, че обработката на данни е необходима за изпълнение на договор или сключване на такъв договор (чл. 6, ал. 1 б) от ОРЗД). Информацията, която се въвежда чрез задължителни полета във формулярите за регистрация, е необходима за участие в промоция/игра са награди - (т.е. необходима за формиране на договор). Ако не предоставите тази информация, не можете да участвате в промоция.

●     Свързване с нас / обратна връзка

Можете да се свържете с нас чрез формуляри или по имейл. Ние ще обработим Вашите данни, за да Ви отговорим и ще ги използваме само с тази цел. Правно основание за тази обработваща дейност е Вашето съгласие (чл. 6, ал. 1 а) ОРЗД).

●      Бюлетин

Можете да се регистрирате за нашия имейл бюлетин. Ние ще обработим Вашите данни, за да Ви изпратим имейл и да оценим кои имейли отваряте. Правно основание за тази обработваща дейност е Вашето съгласие (чл. 6, ал. 1 а) от ОРЗД). Можете да оттеглите съгласието си за бъдеща обработка по всяко време, например, като кликнете върху линк „отписване“ в един от нашите бюлетини.
Изпращаме имейли чрез SC-Networks GmbH, Würmstraße 4, 82319 Starnberg, Germany  („Evalanche“). Evalanche обработва Вашите данни от наше име (обработващ данни).

●     Регистрационни файлове на сървъра

При достъп до нашия уебсайт, ние ще обработваме данни в регистрационни файлове на сървъра (log files). Тези данни се произвеждат автоматично от устройството и/или софтуера, които ползвате за влизане на нашите платформи, и могат да включват лични данни. По-специално, обработваме следните данни:

- Операционната система на Вашето устройство за влизане в нашите платформи;
- Браузърът, използван от Вас;
- Името на Вашия доставчик;
- Вашият IP адрес;
- Данни и време за достъп;
- Достъп до страници и термини за търсене (ако е приложимо);
- Уебсайтът, който Ви е насочил към нашия уебсайт (препоръчител).

Тази дейност по обработка е необходима за осигуряване на работата на нашия уебсайт, за оптимизиране на съдържанието и възможността за зареждане на нашия уебсайт и за предоставяне на необходимата информация на публични органи в случай на кибер атака. В това се състои и нашият законен интерес за обработка на данни. Правното основание за тази обработваща дейност е нашият законен интерес (чл. 6, ал. 1 е) от ОРЗД).
Редовно изтриваме тези данни след 14 дни, в случай на злоупотреба след приключване на административно или съдебно производство.

●     Проследяване и „бисквитки” - /Сookies/

Нашият уебсайт използва „бисквитки” и подобни технологии, които съхраняват информация за Вашето устройство за влизане в нашите платформи имат достъп до такава информация за следните цели:
     ● Предоставяне на съдържание от нашия уебсайт
     ● Анализ и персонализация - проследяване
     ● (Ре-) Маркетинг / споделяне на данни с трети страни

Забележка относно обработката на данни в САЩ

За целите на „анализ и персонализиране – проследяване“ ние работим с доставчици на технологии (като обработващи данни), с които не може да се изключи прехвърляне на вашите лични данни към САЩ.

По същия начин, за целите на „(Ре-)Маркетинг/споделяне на данни с трети страни“ и „(Ре-)Маркетинг – Споделяне на данни с трети страни чрез имейл адреси/телефонни номера“, ние работим с партньори, с които прехвърляне на вашите лични данни за САЩ не могат да бъдат изключени.

Когато е възможно, ние инструктираме нашите доставчици на технологии да обработват вашите лични данни в центрове за данни в рамките на Европейския съюз.

Въпреки това, в случай на доставчици на технологии или партньори, които също имат установяване в САЩ или се намират там с други компании от тяхната група компании, не можем да изключим възможността службите за сигурност на САЩ да получат достъп до вашите лични данни. Това може да стане например чрез отдалечен достъп или правно обвързваща инструкция към нашия доставчик на технологии или партньор. По-конкретно това може да ви изложи на риска американските служби за сигурност да имат достъп до вашите лични данни без конкретна причина и в голям мащаб и че може да не сте в състояние да предприемете ефективни правни действия срещу това в САЩ.

 Предоставяне на съдържание от нашия уебсайт

Ние използваме „бисквитки” и подобни технологии, за да осигурим определени функции на нашия уебсайт. Това е строго необходимо за предоставяне на нашия уебсайт. Правейки това, можем, например:

● Да запазим предпочитаната от Вас езикова версия на нашия уебсайт или подобни настройки за следващото Ви посещение;
● Да разпределим заявките до нашия уебсайт в множество уеб-сървъри - (балансиране на натоварването);
● Да осигурим единен контекст (сесия) на множество заявки към нашия уебсайт, за да улесним login/влизането - защитените части от нашия уебсайт или процесите на уреждане на сметка / плащане.
● Да запазим съгласието Ви относно инструментите за проследяване и проследяващите инструменти за активиране / деактивиране според Вашия избор;

Нашият законен интерес за тези дейности по обработка се крие в непрекъснатата използваемост на нашия уебсайт, и в това, да гарантираме, че потребителските взаимодействия действително са свързани с удостоверен потребител.
Правното основание за тази обработваща дейност е нашият законен интерес (чл. 6, ал. 1 е) от ОРЗД) и ЗЗЛД.

Анализ и персонализация - проследяване

Ние използваме „бисквитки” и подобни технологии, за да оценим поведението на потребителите на нашия уебсайт и да го адаптираме според това.

При условие, че сте дали съгласието си, ние обработваме информация за Вашето устройство за влизане в нашите платформи и браузъра, който използвате (в случая - на уебсайта) всеки път, когато взаимодействате с нашия уебсайт. Например, можем да разберем с кои езикови настройки използвате нашия уебсайт, дали използвате смартфон или настолен компютър, или от коя държава влизате в нашия уебсайт.

Освен това, обработваме информация за това как взаимодействате с нашия уебсайт, напр. от мястото, където сте насочени към нашия уебсайт, колко дълго използвате нашия уебсайт и пътя, по който преминавате през отделни подстраници. Например, можем да запишем дали сте ни намерили чрез търсачка (и ако да, под коя дума за търсене), или реклама, колко време сте прекарали в разглеждане на съдържанието на определена страница и колко страници общо сте посетили.

Използваме тази информация за създаване на анализи на поведението на потребителите на нашия уебсайт и за оптимизиране на уебсайта / съответно. В някои случаи ние създаваме няколко различни версии на нашия уебсайт, които представяме на отделни потребители или групи потребители, и използваме „бисквитки” или подобни технологии, за да оценим коя версия се използва от Вас, и по какъв начин.

Правно основание за тази обработваща дейност е Вашето съгласие (член 6, ал. 1 а) от ОРЗД и ЗЗЛД). Можете да оттеглите или промените съгласието си за бъдеща обработка по всяко време, като промените настройките си за проследяване. Освен това, можете да промените настройките на браузъра си относно „бисквитките” и подобни технологии.
Използваме следните продукти за анализ и персонализация:

Google Analytics / Google Optimize

Google Analytics и Google Optimize се предоставят от Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland („Google“). Google обработва Вашите данни от наше име (обработващ данни). Нашата конфигурация на Google Analytics и Google Optimize не позволява на Google да използва данни, събрани чрез Google Analytics или Google Optimize, за да подобри продуктите и услугите на Google.

Тук можете да намерите повече информация за „бисквитките”, които се използват от Google Analytics и съответните им периоди на съхранение. Google Optimize използва и „бисквитките”, зададени от Google Analytics (моля, вижте документацията тук - /here/), с цел подобряване на предоставената от тях услуга.

Google е регистрирана в САЩ чрез други компании от същата група компании (по-специално чрез Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043. САЩ) и ги използва като обработващи данни, така че не можем да изключим прехвърляне на Вашите лични данни към САЩ.

 (Ре-) Маркетинг / споделяне на данни с трети страни

Използваме „бисквитки” и подобни технологии, за да оценим обхвата на нашите рекламни кампании и как потребителите, които са разбрали за нашия уебсайт чрез нашите рекламни кампании, използват нашите услуги. Също така използваме „бисквитки” и подобни технологии, за да записваме кои потребители използват нашия уебсайт, за да формираме групи (така наречените аудитории), и да се свързваме с тези аудитории на други онлайн платформи с персонализирана реклама.
Ние също прехвърляме тази информация на трети страни, които също могат да я обработват за свои собствени цели.

Ако сте се съгласили с това, ние ще запишем дали сте се свързали с нас чрез една от нашите рекламни кампании, и как след това взаимодействате с нашия уебсайт. Например, можем да запишем кой дял от потребителите, които са видели реклама, действително използват съдържание от нашия уебсайт. Това ни позволява да планираме и контролираме по-добре рекламния си бюджет.

Освен това групираме потребителите на нашия уебсайт в така наречените аудитории. Аудиториите са потребителски групи, които са събрани от нас според определени критерии - (напр. всички потребители, които са имали достъп до категория Рецепти). Ако потребителите на аудитория са и потребители на нашите маркетингови партньори, ние можем индивидуално да се обърнем към тези потребители с реклами (ремаркетинг) чрез платформата на нашия маркетингов партньор. Информацията, която нашият маркетингов партньор има за своите потребители в една от нашите аудитории, може също да се използва от него, за да ни предлага подобни потребителски групи за реклама.

За тази цел информираме нашите маркетингови партньори, че сте посетили нашия уебсайт и дали сте посетили дефинирани от нас страници или сте извършили други действия (например регистрирали сте акаунт). Нашите маркетингови партньори могат също да използват тази информация за свои собствени цели, например за допълнителна персонализация на Вашия профил на собствената им платформа.

Правно основание за тази обработваща дейност е Вашето съгласие (член 6, ал. 1 а) от ОРЗД и ЗЗЛД). Можете да оттеглите или промените съгласието си за бъдеща обработка на предоставените от вас данни по всяко време, като промените настройките си за проследяване. Освен това, можете да промените настройките на браузъра си относно „бисквитките” и подобни технологии.

Нашите маркетингови партньори са отделни администратори за обработката на данни, които те извършват за свои собствени цели. Пазарният партньор Ви предоставя и информация за защита на данните.
Използваме следните продукти за ремаркетинг и споделяме данни със следните трети страни:

Facebook Pixel

Facebook Pixel се предоставя от Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Ireland („Facebook“). Повече информация за Facebook Pixel можете да намерите тук - /here/. Моля, обърнете се и към Политиката за данни на  Facebook - /Facebook Data Policy/.

Facebook е регистрирана в САЩ чрез други компании от същата група компании (по-специално чрез Meta Platforms Inc., 1 Hacker Way Menlo Park, CA 94025, САЩ) и ги използва като обработващи данни, така че не можем да изключим прехвърляне на вашите лични данни към САЩ.

Google Ads / Doubleclick се предоставя от Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland („Google“). Повече информация за „бисквитките”, зададени от Google, можете да намерите тук - /here/. Моля, обърнете се и към Декларацията за поверителност на Google - /Google Privacy Policy/.

Google е регистрирана в САЩ чрез други компании от същата група компании (по-специално чрез Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043. САЩ) и ги използва като обработващи данни, така че не можем да изключим прехвърляне на Вашите лични данни към САЩ.

Google Floodlight

Google Floodlight се предоставя от Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland („Google“). Повече информация за „бисквитките”, зададени от Google, можете да намерите тук - /here/. Моля, обърнете се и към Декларацията за поверителност на Google - /Google Privacy Policy/.

Google е регистрирана в САЩ чрез други компании от същата група компании (по-специално чрез Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043. САЩ) и ги използва като обработващи данни, така че не можем да изключим прехвърляне на Вашите лични данни към САЩ.

Trade Desk Pixel се предоставя от UK Trade Desk Ltd.10-и етаж, 1 Bartholomew Close, Лондон EC1A 7BL, Great Britain („The Trade Desk“). Моля, обърнете се и към Политиката за поверителност на Trade Desk - /The Trade Desk Privacy Policy/ (наред с други неща за информация относно периодите на съхранение на „бисквитки”) и възможността да се откажете - /opt-out/ от обработката на данни от The Trade Desk.

За Обединеното кралство Европейската комисия е издала решение за съответствие съгласно чл. 45 GDPR. По този начин Обединеното кралство предлага адекватно ниво на защита за обработката на лични данни.

Trade Desk е установено в САЩ чрез други компании от същата група компании (по-специално чрез The Trade Desk Inc., 42 N. Chestnut St., Ventura, CA 93001, САЩ) и ги използва като процесори за данни, така че не можем да изключим прехвърляне на вашите лични данни към САЩ.

(Ре-)Маркетинг - Споделяне на данни с трети страни чрез имейл адреси / телефонни номера
Ако сте ни предоставили вашия имейл адрес/телефонен номер (например, като участвате в томбола или като се абонирате за нашия бюлетин) и също така сте се съгласили с това, ние също ще използваме вашия имейл адрес/телефонен номер за формиране на групи (т.нар. аудитории) и за адресиране на тези аудитории на други онлайн платформи с персонализирана реклама.

За да направим това, първо създаваме „хеширана“ версия на вашия имейл адрес/телефонен номер. Това означава, че ние създаваме цифрово представяне на вашия имейл адрес/телефонен номер. Това представяне („хеш“) на вашия имейл адрес/телефонен номер не може да бъде преобразувано в оригиналната форма на вашия имейл адрес/телефонен номер. Например, ние преобразуваме имейл адреса hash@oetker.com в хеша fddd90f6267d4868a33d07f3d95d7271c7385555156739628eafbed789b862b. Вашият имейл адрес/телефонни номера ще бъдат псевдонимизирани чрез тази процедура за преобразуване.

Споделяме хеша на вашия имейл адрес/телефонен номер с нашите маркетингови партньори. Ако сте регистриран в една от платформите на маркетингови партньори със същия имейл адрес/телефонен номер, нашият съответен маркетингов партньор може да ви идентифицира като потребител на тяхната платформа (за да направи това, маркетинговият партньор ще сравни хеша, който сме споделили с тях с хешовете на имейл адреса/телефонните номера на техните потребители, които са създадени по същия начин). В този случай ще бъдете групирани в маркетингова аудитория. Аудиториите са потребителски групи, които се създават въз основа на избрани от нас критерии. Това ни позволява да се обръщаме към вас с персонализирана реклама в платформата на нашия маркетингов партньор (ремаркетинг). Нашият маркетингов партньор може също да използва допълнителна информация за своите потребители, които са част от една от нашите аудитории, за да ни предложи подобни аудитории. Нашите маркетингови партньори могат също да използват тази информация за свои собствени цели, например за допълнително персонализиране на вашия профил в тяхната собствена платформа.

Ако не сте регистрирани в някоя от платформите на нашите маркетингови партньори или сте използвали различен имейл адрес/телефонен номер, съответният маркетингов партньор няма да може да ви идентифицира.

И в двата случая, след успешно съпоставяне и ако нашият хеш не съвпадне с хешовете на маркетинговия партньор, съответният маркетингов партньор ще изтрие хеша, изпратен от нас.

Правно основание за тази дейност по обработване е вашето съгласие (чл. 6, ал. 1 a) GDPR. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време.

Нашите маркетингови партньори са отделни администратори за обработката на данни, която извършват за свои собствени цели. Маркетинговият партньор ви предоставя и информация за защита на данните.

Ние използваме следните продукти за (ре)маркетинг - споделяне на данни с трети страни чрез имейл адреси/телефонни номера и споделяне на данни със следните трети страни:

Списък с клиенти на Facebook Персонализирана аудитория
Facebook Customer List Customer Audience се предоставя от Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Ирландия („Facebook“). Моля, вижте също Политиката за данни на Facebook.

Facebook е регистрирана в САЩ чрез други компании от същата група компании (по-специално чрез Meta Platforms Inc., 1 Hacker Way Menlo Park, CA 94025, САЩ) и ги използва като обработващи данни, така че не можем да изключим прехвърляне на вашите лични данни към САЩ.


Google Display & Video 360 Насочване към списък с аудитории
Насочването към списък с аудитории на Google Display & Video 360 се предоставя от Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия („Google“). Моля, вижте също Декларацията за поверителност на Google.

Google е регистрирана в САЩ чрез други компании от същата група компании (по-специално чрез Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043. САЩ) и ги използва като обработващи данни, така че не можем да изключим прехвърляне на Вашите лични данни към САЩ.

Facebook страница

Ние поддържаме страница във Facebook. Страницата във Facebook се предоставя от Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland (“Facebook”). Когато използвате страницата на Facebook, личните данни могат да бъдат обработвани от Facebook, за което Facebook и ние носим солидарна отговорност. Това съвместно контролно управление се урежда от „Допълнение на контролера на страницата“ на Facebook - Page Controller Addendum”.

Цялата ключова информация за обработката на данни на Facebook страницата може да бъде намерена в Политиката за данни на Facebook - /Facebook Data Policy/ и Политиката за „бисквитки” на Facebook - /Facebook Cookie Policy/.
Там ще намерите и цялата информация за естеството и обхвата на личните данни, засегнати от обработката на данните, и Вашите права на информация, потвърждение, корекция, изтриване, ограничение, преносимост на данните и жалба пред надзорен орган.

Правното основание за обработката на данните на Facebook страницата е законният ни интерес, да предоставяме на Facebook и техните клиенти реклами, препоръки, и да получаваме данни и измерения (чл. 6, ал. 1 е) от ОРЗД). Можете да възразите на обработката на данни на Facebook (моля, вижте Политиката за данни на Facebook и Политиката за „бисквитки на Facebook”) - /Facebook Data Policy and the Facebook Cookie Policy/.

Ние нямаме влияние върху обработката на данни от Facebook. Ние не получаваме никакви данни от Facebook, които биха ни позволили да идентифицираме потребителите на Facebook страницата или да анализираме тяхното поведение при използване. Нито използваме собствени инструменти в рамките на страницата на Facebook, които биха ни позволили да идентифицираме или анализираме такива потребители.

4/  Оттегляне на съгласие (чл. 7, ал. 3 от ОРЗД)

Ако обработката се основава на Вашето съгласие (чл. 6, ал. 1 а)  от ОРЗД), можете да оттеглите съгласието си за бъдеща обработка по всяко време. Можете да се свържете с нас чрез данните за контакт, предоставени в раздела „Администратор“, или да използвате опции за оттегляне на съгласие, които са описани в контекста на конкретна дейност по обработка.

5/  Право на възражение (член 21 от ОРЗД)

Ако обработването се основава на нашия законен интерес (член 6, ал 1 е) от ОРЗД), имате право по всяко време да възразите - с основания, свързани с конкретната Ви ситуация - срещу обработка на лични данни, които Ви засягат. Това се простира и до профилиране.Когато обработваме лични данни за маркетингови цели, имате право по всяко време да възразите срещу обработка на лични данни, които Ви засягат за такъв маркетинг. Това се обхваща и до създаване на профил, което е свързано с такъв директен маркетинг.

6/ Допълнителни права на потребителя на данни

По отношение на личните данни, които Ви засягат, можете също да използвате следните права:

●     Право на достъп (Чл. 15 от ОРЗД);

●     Право на коригиране (Чл. 16 от ОРЗД);

●     Право на изтриване (‘право да бъдеш забравен’) (Чл. 17 от ОРЗД);

●     Право на ограничение на обработката (Чл. 18 от ОРЗД);

●     Право на преносимост на данните (Чл. 20 от ОРЗД );

Също така имате право да подадете жалба до надзорен орган (чл. 77 от ОРЗД).

7/ Автоматизирано индивидуално вземане на решения, включително профилиране

Не се извършва автоматизирано индивидуално вземане на решения, включително профилиране.

8/ Информация за версията

Последна версия: август 2022 г.

Политика на Dr.Oetker за поверителност и защита на личните данни

Въведение

С настоящата Политика на Dr.Oetker за поверителност и защита на личните данни (“Политика”) бихме искали да Ви запознаем с правилата и процедурите, по които събираме, използваме и споделяме Вашите лични данни.

За Д-Р ЙОТКЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД правото Ви на поверителност, сигурността на Вашите лични данни и правото Ви да бъдете информирани по прозрачен начин за тяхното използване, е приоритет, независимо дали сте наш клиент, потребител, служител или служител на наш контрагент.

Тази Политика се прилага за обработката на Вашите лични данни в рамките на дейността на Д-Р ЙОТКЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД, включително в контекста на логистиката, маркетинга, продажбите и управлението на човешките ресурси и дейности, свързани със служителите, както и в контекста на различни услуги, предоставяни чрез Интернет страници, портали, (Интернет) или платформи на социални медии при промоции, маркетингови дейности и т.н., които се предоставят или администрират от нас или от наше име.

Настоящата Политика съдържа общите правила и разяснения. Отделно и наред с нея, може да се прилагат специални условия за поверителност, свързани конкретни услуги, инструменти, приложения, Интернет страници, портали и платформи на социални медии при различни способи за продажби или маркетингови дейности, които се предоставят или администрират от нас или от наше име. Ще бъдете информирани за тези специални условия на поверителност във всеки отделен случай, когато Вашите лични данни се използват за осъществяване на такива дейности (например промоции, маркетингови и информационни бюлетини, събития и т.н.).

Настоящата Политика се прилага за всички Ваши лични данни, събирани и използвани от (или от името на) Д-Р ЙОТКЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД, наричано по-долу “Dr.Oetker”, “ние”, “нас” и ”нашите”. Значението на Лични данни, както и други ключови термини, използвани в настоящата Политика, обозначени с главна буква (например, Лични Данни, Обработване, Администратор на Лични Данни), е обяснено по-долу в текста.

Ако приемете разпоредбите на тази Политика, вие се съгласявате да обработваме Вашите лични данни по начините, описани в Политиката.

Кой е администратор на Вашите данни?

Д-Р ЙОТКЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД (“Dr.Oetker”, ние”, “нас” и ”нашите)

ЕИК 831755204

Д-р Йоткер България ЕООД 
Бизнес център Prestige 
бул. "Патриарх Евтимий" 49
1463 София

Контакт за въпроси или искания във връзка със защитата на личните данни

За всякакви въпроси, искания или оплаквания във връзка с прилагането на тази Политика по отношение на Вашите Лични Данни или упражняването на Вашите права, както са описани тук по-долу, можете да се свържете с нас на следните комуникационни канали:

-       contact@oetker.bg, и

 Д-Р ЙОТКЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД

ЕИК 831755204

ж.к. Хаджи Димитър

ул. Резбарска № 5

Гр. София, п.к. 1510

На вниманието на: отдел Маркетинг

Принципи

При Обработването на Вашите Лични данни, ние спазваме следните основни принципи:

·                     Законосъобразност: при събиране на Вашите Лични данни действаме добросъвестно, законосъобразно и прозрачно.

·                     Свеждане на данните до минимум: събираме само тези Ваши Лични Данни, които са необходими и релевантни за целите, за които се събират.

·                     Ограничение на целите: събираме и обработваме Вашите Лични Данни само за конкретни, изрично посочени и законосъобразни цели.

·                     Точност: поддържаме Вашите Лични данни точни и актуални.

·                     Сигурност и защита на данните: прилагаме технически, организационни и технологични мерки с цел гарантиране на подходящо ниво на сигурност и защита на данните, взимайки предвид вида на Вашите Лични данни. Така препятстваме неоправомощено разкриване или достъп, разрушаване или загуба, промяна или каквато и да било форма на Обработване в разрез с приложимото законодателство.

·                     Достъп и поправяне: обработваме Вашите Лични данни, в съответствие с Вашите законни права.

·                     Ограничаване на срока на запазване: запазваме Вашите Лични данни в съответствие с приложимото законодателство за защита на Личните данни и за срок, не по-дълъг, от този, който е необходим, за целите, за които Личните данни са събрани.

·                     Защита за международни трансфери: осигуряваме адекватна защита на Вашите Лични данни при трансфер извън Европейската икономическа зона.

·                     Защита спрямо трети лица: достъпът до и прехвърлянето на Личните данни към трети лица се извършват в съответствие с приложимото правo и при спазване на подходящи защитни договорки.

·                     Законосъобразност на директния маркетинг и бисквитките (cookies): действаме при спазване на приложимия закон, когато Ви изпращаме рекламни материали или инсталираме биквитки (cookies) на Вашия компютър.

Видовете лични данни и правно основание, на което ги събираме

Когато искаме Вашите Лични данни, ние винаги ще Ви информираме по ясен начин какви Ваши Лични данни събираме. Тази информация ще Ви бъде предоставена в отделно уведомление за поверителност във връзка с конкретна дейност (сключване на договор, участие в маркетингово събитие, регистрация за ползване на услуга и пр.).

Моля да имате предвид, че съгласно приложимото законодателство за защита на личните данни, Вашите Лични данни могат да бъдат обработвани, ако:

-          Сте ни предоставили Вашето съгласие за целите на Обработването (както е посочено в уведомлението за поверителност относно това конкретно Обработване). За избягване на всяко съмнение, Вие винаги имате правото да оттеглите Вашето съгласие по всяко време; или

-          Обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който Вие сте страна; или

-          Това Обработване е необходимо за наш законен интерес, без да засягаме Вашето право на поверителност. Ще Ви уведомим за наличието на такъв законен интерес посредством уведомлението за поверителност, свързано с това конкретно Обработване.

-          Обработването се изисква от закона.

За какви цели се обработват и в какви срокове се съхраняват вашите лични данни

Ние обработваме Вашите Лични данни за конкретни, изрични и законни цели и няма да обработваме Вашите Лични данни впоследствие по начин, който е несъвместим с тези цели.

 

Ние ще обработваме личните Ви данни за целите и на основанията, както е посочено по-долу:

Цели:

Правно основание:

Срок на запазване:

Логистика:

- Вие сте представител или служител на компания, доставчик на логистични услуги (превозни, складови и др.) на Dr.Oetker. Ние събираме Вашите лични данни при преговори във връзка или при сключване на съответния договор с Вашия работодател, при приемане или предаване на доставки, като част от идентификацията на насрещната (за нас) страна по договора, при издаване или получаване на финансово-счетоводни документи (фактури, КИ, ДКИ, складови разписки и др.).  Вашите лични данни също могат да бъдат предмет на Обработване при търговска кореспонденция.

Изпълнение на договор

12 години след изтичане на срока на съответния договор с доставчик на логистични услуги.

Продажби:

- Вие сте представител или служител на компания, клиент на Dr.Oetker, на която доставяме нашите продукти. Ние събираме Вашите лични данни при преговори във връзка или при сключване на съответния договор с Вашия работодател или за целите на индивидуални доставки (при липса на договор). Вашите лични данни могат да бъдат събирани и обработвани от нас също при предаване и/или документиране на доставки, като част от идентификацията на насрещната (за нас) страна по договора, както и при издаване или получаване на финансово-счетоводни документи (фактури, КИ, ДКИ, складови разписки и др.).  Вашите лични данни също могат да бъдат предмет на Обработване при търговска кореспонденция. ;

- Вие сте краен клиент, който се е свързал с нас по някой от комуникационните ни канали като сте направили поръчка за наши продукти. Ние ще събираме и Обработваме Вашите лични данни за целите на идентификацията Ви като страна при сключването и изпълнението на договор за доставка с Вас или за целите на конкретната доставка, както и при предаването и/или документирането на нашата доставка към Вас.

Изпълнение на договор

12 години след изтичане на срока на съответния договор или от последното счетоводно действие във връзка с последната доставка.

Маркетинг:

- Вие сте клиент, който участва в промоционални игри или маркетингови събития. Ние събираме и Обработваме Вашите лични данни, за да Ви идентифицираме като участник в на промоционалните игри или маркетингови събития;

- Вие сте клиент, който отправяте запитвания към нас по телефон или имейл;

Вашето съгласие/Договор

1 година от приключването на промоционалната игра, маркетингово събитие или от изтичането на последния контакт с Вас

Човешки ресурси:

- Вие сте наш работник или служител. Ние събираме и обработваме Вашите данни за целите на изпълнение на трудовия Ви договор, за гарантиране на безопасните и здравословни условия на труд и за целите на управление на персонала.

 

 

 

 

- Вие сте кандидат за работа при нас.

Изпълнение на договор и изисквания на приложимото трудово и осигурително законодателство.

 

Вашето съгласие

Съгласно приложимото законодателство.

 

 

 

 

 

 

 

 

До 1 година от подаване на документи.

При събиране и Обработване на Вашите Лични Данни при посещения на някой от нашите Интернет страници или портали, при предлагането на услуги или приложения, маркетингови дейности и др. ще Ви запознаваме със специалните ни уведомления за поверителност в допълнение към настоящата Политика, в които конкретната Цел на Обработването ще бъде ясно посочена. Специалното уведомление за поверителност ще бъде достъпно например, на Интернет страница или портал, в приложение, в платформа на социална мрежа и др.

Поддържане на Вашите лични данни точни и актуални

За нас е от съществено значение записите на Вашите Лични данни да бъдат актуални и точни. Молим да ни информирате за каквито и да било промени или неточности във Вашите Лични данни възможно най-скоро използвайки комуникационните канали, посочени в точка 3 “Контакт за въпроси и искания във връзка със защита на Личните Данни“. Ние ще предприемем необходимите действия за да изтрием или актуализираме всякакви неточни или остарели Лични данни.

Достъп до Вашите лични данни

Вие имате право на достъп по всяко време до Вашите Лични данни, които ние обработваме. В случай, че тези Лични данни са неточни или непълни, имате право да поискате поправянето или изтриването им. За повече информация във връзка с Вашите права на поверителност, моля се свържете с нас по начина, посочен в 3 “Контакт за въпроси и искания във връзка със защита на Личните Данни“.

Защита на Вашите лични данни

Ние прилагаме комплекс от технически и организационни мерки за сигурност за защита на Вашите Лични данни от незаконен или неоправомощен достъп или използване, както и срещу инцидентна загуба или увреждане на тяхната цялост. Тези мерки са разработени в съответствие с използваните от нас информационни технологии и свързаните с тях разходи, както и при спазване на стандартите и практиките, прилагани в нашата индустрия.

Вашите Лични Данни могат да бъдат обработвани от трето лице-Обработващ, ако то се съгласи да прилага същите технически и организационни мерки за сигурност.

Поддържане на сигурността на данните означава защита на поверителността, целостта и наличието на Вашите Лични данни:

(a)                Поверителност: ние защитаваме Вашите Лични данни от нежелано разкриване към трети лица.

(b)                Цялостност: ние защитаваме Вашите Лични данни от промени от неоправомощени трети лица.

(c)                 Наличност: ние гарантираме, че само оправомощени лица имат достъп до Вашите Лични данни, когато това е необходимо.

Нашите процедури по сигурност на данните включват: защитен достъп, системи за резервни копия, мониторинг, преглед и поддръжка на пробиви в сигурността и продължаване на дейностите и пр.

Използване на бисквитки (cookies) или подобни инструменти

На някои от нашите Интернет страници ние можем да използваме бисквитки (cookies), които ни помагат да Ви осигурим по-добро обслужване, когато разглеждате нашата Интернет страница или когато участвате в промоционални игри или отправяте запитвания до нас. Те също така ни подпомагат да подобряваме съдържанието на тези Интернет страници.

Бисквитки

Нашият уебсайт използва „бисквитки” и подобни технологии, които съхраняват информация за Вашето устройство за влизане в нашите платформи имат достъп до такава информация за следните цели:
     ● Предоставяне на съдържание от нашия уебсайт
     ● Анализ и персонализация - проследяване
     ● (Ре-) Маркетинг / споделяне на данни с трети страни

Предоставяне на съдържание от нашия уебсайт

Ние използваме „бисквитки” и подобни технологии, за да осигурим определени функции на нашия уебсайт. Това е строго необходимо за предоставяне на нашия уебсайт. Правейки това, можем, например:

● Да запазим предпочитаната от Вас езикова версия на нашия уебсайт или подобни настройки за следващото Ви посещение;
● Да разпределим заявките до нашия уебсайт в множество уеб-сървъри - (балансиране на натоварването);
● Да осигурим единен контекст (сесия) на множество заявки към нашия уебсайт, за да улесним login/влизането - защитените части от нашия уебсайт или процесите на уреждане на сметка / плащане.
● Да запазим съгласието Ви относно инструментите за проследяване и проследяващите инструменти за активиране / деактивиране според Вашия избор;

Нашият законен интерес за тези дейности по обработка се крие в непрекъснатата използваемост на нашия уебсайт, и в това, да гарантираме, че потребителските взаимодействия действително са свързани с удостоверен потребител.
Правното основание за тази обработваща дейност е нашият законен интерес (чл. 6, ал. 1 е) от ОРЗД) и ЗЗЛД.

Анализ и персонализация - проследяване

Ние използваме „бисквитки” и подобни технологии, за да оценим поведението на потребителите на нашия уебсайт и да го адаптираме според това.

При условие, че сте дали съгласието си, ние обработваме информация за Вашето устройство за влизане в нашите платформи и браузъра, който използвате (в случая - на уебсайта) всеки път, когато взаимодействате с нашия уебсайт. Например, можем да разберем с кои езикови настройки използвате нашия уебсайт, дали използвате смартфон или настолен компютър, или от коя държава влизате в нашия уебсайт.

Освен това, обработваме информация за това как взаимодействате с нашия уебсайт, напр. от мястото, където сте насочени към нашия уебсайт, колко дълго използвате нашия уебсайт и пътя, по който преминавате през отделни подстраници. Например, можем да запишем дали сте ни намерили чрез търсачка (и ако да, под коя дума за търсене), или реклама, колко време сте прекарали в разглеждане на съдържанието на определена страница и колко страници общо сте посетили.

Използваме тази информация за създаване на анализи на поведението на потребителите на нашия уебсайт и за оптимизиране на уебсайта / съответно. В някои случаи ние създаваме няколко различни версии на нашия уебсайт, които представяме на отделни потребители или групи потребители, и използваме „бисквитки” или подобни технологии, за да оценим коя версия се използва от Вас, и по какъв начин.

Правно основание за тази обработваща дейност е Вашето съгласие (член 6, ал. 1 а) от ОРЗД и ЗЗЛД). Можете да оттеглите или промените съгласието си за бъдеща обработка по всяко време, като промените настройките си за проследяване. Освен това, можете да промените настройките на браузъра си относно „бисквитките” и подобни технологии.
Използваме следните продукти за анализ и персонализация:

Google Analytics / Google Optimize

Google Analytics и Google Optimize се предоставят от Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland („Google“). Google обработва Вашите данни от наше име (обработващ данни). Нашата конфигурация на Google Analytics и Google Optimize не позволява на Google да използва данни, събрани чрез Google Analytics или Google Optimize, за да подобри продуктите и услугите на Google.

Тук можете да намерите повече информация за „бисквитките”, които се използват от Google Analytics и съответните им периоди на съхранение. Google Optimize използва и „бисквитките”, зададени от Google Analytics (моля, вижте документацията тук - /here/).

 (Ре-) Маркетинг / споделяне на данни с трети страни

Използваме „бисквитки” и подобни технологии, за да оценим обхвата на нашите рекламни кампании и как потребителите, които са разбрали за нашия уебсайт чрез нашите рекламни кампании, използват нашите услуги. Също така използваме „бисквитки” и подобни технологии, за да записваме кои потребители използват нашия уебсайт, за да формираме групи (така наречените аудитории), и да се свързваме с тези аудитории на други онлайн платформи с персонализирана реклама.
Ние също прехвърляме тази информация на трети страни, които също могат да я обработват за свои собствени цели.

Ако сте се съгласили с това, ние ще запишем дали сте се свързали с нас чрез една от нашите рекламни кампании, и как след това взаимодействате с нашия уебсайт. Например, можем да запишем кой дял от потребителите, които са видели реклама, действително използват съдържание от нашия уебсайт. Това ни позволява да планираме и контролираме по-добре рекламния си бюджет.

Освен това групираме потребителите на нашия уебсайт в така наречените аудитории. Аудиториите са потребителски групи, които са събрани от нас според определени критерии - (напр. всички потребители, които са имали достъп до категория Рецепти). Ако потребителите на аудитория са и потребители на нашите маркетингови партньори, ние можем индивидуално да се обърнем към тези потребители с реклами (ремаркетинг) чрез платформата на нашия маркетингов партньор. Информацията, която нашият маркетингов партньор има за своите потребители в една от нашите аудитории, може също да се използва от него, за да ни предлага подобни потребителски групи за реклама.

За тази цел информираме нашите маркетингови партньори, че сте посетили нашия уебсайт и дали сте посетили дефинирани от нас страници или сте извършили други действия (например регистрирали сте акаунт). Нашите маркетингови партньори могат също да използват тази информация за свои собствени цели, например за допълнителна персонализация на Вашия профил на собствената им платформа.

Правно основание за тази обработваща дейност е Вашето съгласие (член 6, ал. 1 а) от ОРЗД и ЗЗЛД). Можете да оттеглите или промените съгласието си за бъдеща обработка по всяко време, като промените настройките си за проследяване. Освен това, можете да промените настройките на браузъра си относно „бисквитките” и подобни технологии.

Нашите маркетингови партньори са отделни администратори за обработката на данни, които те извършват за свои собствени цели. Пазарният партньор Ви предоставя и информация за защита на данните.
Използваме следните продукти за ремаркетинг и споделяме данни със следните трети страни:

Facebook Pixel

Facebook Pixel се предоставя от Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Ireland („Facebook“). Повече информация за Facebook Pixel можете да намерите тук - /here/. Моля, обърнете се и към Политиката за данни на  Facebook - /Facebook Data Policy/.

Google Ads / Doubleclick се предоставя от Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland („Google“). Повече информация за „бисквитките”, зададени от Google, можете да намерите тук - /here/. Моля, обърнете се и към Декларацията за поверителност на Google - /Google Privacy Policy/.

Google Floodlight

Google Floodlight се предоставя от Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland („Google“). Повече информация за „бисквитките”, зададени от Google, можете да намерите тук - /here/. Моля, обърнете се и към Декларацията за поверителност на Google - /Google Privacy Policy/.

Trade Desk Pixel се предоставя от UK Trade Desk Ltd.10-и етаж, 1 Bartholomew Close, Лондон EC1A 7BL, Great Britain („The Trade Desk“). Моля, обърнете се и към Политиката за поверителност на Trade Desk - /The Trade Desk Privacy Policy/ (наред с други неща за информация относно периодите на съхранение на „бисквитки”) и възможността да се откажете - /opt-out/ от обработката на данни от The Trade Desk.

 

Разкриване на лични данни

В зависимост от целите, за които събираме и обработваме Вашите Лични данни, ги разкриваме на следните (категории) получатели:

a)                В рамките на нашата организация и групата на Dr.Oetker:

-       На наши оправомощени служители;

-       На наши свързани лица и дъщерни дружества;

b)                Трети лица – бизнес партньори:

-       Рекламни, маркетингови и промоционални агенции: с цел да ни подпомагат при извършването и анализа на ефективността на нашите рекламни кампании и промоции;

-       Бизнес контрагенти: например, доверени дружества, които може да използват Вашите лични данни, за да Ви предоставят услуги и/или продукти, които сте поискали и/или които може да Ви предоставят маркетингови материали (когато Вие сте се съгласили да получавате такива маркетингови материали). Ние изискваме от тези дружества да спазват приложимото законодателство и тази политика и да обръщат специално внимание на поверителността на Вашата лична информация;

-       Доставчици на услуги на Dr.Oetker: например дружества, които предоставят професионални услуги като счетоводители, адвокати, одитори, ИТ специалисти или маркетинг компании за целите на предоставяне на такива услуги на Dr.Oetker;

c)         Други трети лица:

-       Когато се изисква от закона или е необходимо за защита на законен интерес на Dr.Oetker:

-        В изпълнение на законосъобразно разпореждане като например, искания от държавни органи, съдебни решения, съдебни процедури, задължения, свързани с отчетност и предоставяне на информация към държавни органи и т.н.;

-        За потвърждаване или налагане на изпълнение на процедурите и договорите на Dr.Oetker; и

-        За защита на правата, собствеността или безопасността на Dr.Oetker и/или неговите клиенти;

-          Във връзка с корпоративни преобразувания като например: прехвърляне на всички или част от дейностите или при вливане, сливане, промяна в контрола, преструктуриране или ликвидация на цялата или част от търговската дейност на Dr.Oetker.

Обръщаме внимание, че третите лица-получатели, посочени в т. b) и c) по-горе – особено доставчиците на стоки и услуги към Вас чрез услугите или приложенията на Dr.Oetker или чрез техни собствени канали – могат да събират Лични Данни от Вас независимо от нас. В този случай, тези трети лица са самостоятелно отговорни за администрирането на тези Лични данни и Вашите отношения с тях се уреждат според прилаганите от тях условия.

Социални медии

Социалните медии имат собствени условия за ползване, които следва да познавате, когато сте активни чрез тях. Напомняме Ви, че публикациите в наши страници в социалните медии могат да са свързани с определени последици, включително за поверителността на Вашите Лични данни или на Личните данни на лица, които споделяте, например, невъзможността за оттегляне на публикация в кратък срок. Вие сте изцяло отговорни за Вашите публикации в социалните медии. Ние не носим каквато и да било отговорност за Ваши публикации.

●      Facebook страница

Ние поддържаме страница във Facebook. Страницата във Facebook се предоставя от Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland (“Facebook”). Когато използвате страницата на Facebook, личните данни могат да бъдат обработвани от Facebook, за което Facebook и ние носим солидарна отговорност. Това съвместно контролно управление се урежда от „Допълнение на контролера на страницата“ на Facebook - Page Controller Addendum”.

Цялата ключова информация за обработката на данни на Facebook страницата може да бъде намерена в Политиката за данни на Facebook - /Facebook Data Policy/ и Политиката за „бисквитки” на Facebook - /Facebook Cookie Policy/.
Там ще намерите и цялата информация за естеството и обхвата на личните данни, засегнати от обработката на данните, и Вашите права на информация, потвърждение, корекция, изтриване, ограничение, преносимост на данните и жалба пред надзорен орган.

Правното основание за обработката на данните на Facebook страницата е законният ни интерес, да предоставяме на Facebook и техните клиенти реклами, препоръки, и да получаваме данни и измерения (чл. 6, ал. 1 е) от ОРЗД). Можете да възразите на обработката на данни на Facebook (моля, вижте Политиката за данни на Facebook и Политиката за „бисквитки на Facebook”) - /Facebook Data Policy and the Facebook Cookie Policy/.

Ние нямаме влияние върху обработката на данни от Facebook. Ние не получаваме никакви данни от Facebook, които биха ни позволили да идентифицираме потребителите на Facebook страницата или да анализираме тяхното поведение при използване. Нито използваме собствени инструменти в рамките на страницата на Facebook, които биха ни позволили да идентифицираме или анализираме такива потребители.

Трансфер на лични данни извън ЕИЗ

Вашите Лични данни може да бъдат трансферирани към получатели, които е възможно да се намират извън ЕИЗ, както и могат да бъдат обработвани от нас и тези получатели извън ЕИЗ. Ние прилагаме подходящи конкретни мерки за осигуряване на адекватно ниво на защита на Вашите Лични данни при трансфер към държави извън ЕИЗ, които като цяло не осигуряват същото ниво на защита на данните, което се прилага в ЕИЗ.

Ние винаги ще Ви информираме по ясен начин, когато Вашите Лични данни биват трансферирани извън ЕИЗ. Тази информация ще Ви бъде предоставяна чрез специални условия за поверителност, свързани конкретни услуги (включително електронни съобщителни услуги), електронни бюлетини, напомняния, проучвания, оферти, покани за събития и т.н.

Вашите права

Ние искаме да бъдем максимално прозрачни спрямо Вас, затова Вие можете да ни покажете чрез Вашия избор как желаете да използваме Вашите Лични данни.

·         Избор за това по какъв начин да се свързваме с Вас

Вие разполагате с различни варианти за избор на начина, по който искате да се свързваме с Вас, чрез какъв канал (напр. email, поща, социална медия, телефон), за каква цел и колко често, като персонализирате настройките за поверителност на съответното устройство или актуализирате Вашият потребителски профил или като изпълните инструкциите за отписване, съдържащи се в (получаваната) комуникация.

·         Достъп до Вашите Лични данни

Можете да винаги да се свържете с нас, по начина, посочен в точка 3 “Към кого можете да се обърнете в случай, че имате въпроси или искания?”, за да разберете какви Ваши Лични данни се съхраняват при нас и какъв е техният произход. При определени условия имате право да получавате Вашите Лични данни, които сте ни предоставили, в общоизползван, структуриран машинночитаем формат и да ги прехвърлите на определено от Вас трето лице.

·         Право на коригиране

Ако установите грешки във Вашите Лични данни, или те са непълни или неточни ,може да поискате от нас да ги коригираме или допълним.

·         Право да поискате ограничаване на Обработването

Имате право да поискате ограничаване на Обработването на Вашите Лични данни (например когато се извършва проверка на точността на Вашите Лични данни).

·         Право на възражение

Имате право да възразите срещу използването на Вашите Лични данни за целите на директния маркетинг (ако предпочитате, може също така да посочите чрез кой комуникационен канал и колко често предпочитате да се свързваме с Вас) или срещу споделянето на Ваши Лични данни с трети лица за такива цели.

Имате право да оттеглите съгласието си за продължаване на Обработването на предоставените от Вас Лични данни по всяко време по начина, посочен в точка 3 “Към кого можете да се обърнете в случай, че имате въпроси или искания?”.

Нещо повече, може да поискате да изтрием всички данни, които се отнасят до Вас (с изключение в определени случаи, например – за доказване на сделка или когато е налице законно основание).

Накрая, моля да имате предвид, че имате право да подадете жалба срещу Администратора до съответния орган по защита на Личните данни (“ОЗЛД”).

По отношение на Д-Р ЙОТКЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД (като Администратор) компетентният ОЗЛД е българската Комисия за защита на Личните данни.

Правна информация

Изискванията на тази Политика допълват и не заместват каквито и да било други изисквания по приложимото законодателство за защита на Личните данни. В случай на противоречие между настоящата Политика и приложимото законодателство за защита на Личните данни, предимство има последното.

Д-Р ЙОТКЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД има право да изменя настоящата Политика по всяко време. В тези случаи ние ще Ви уведомим за такива промени и ще Ви помолим да се запознаете с най-актуалната версия на тази Политика и да потвърдите приемането й. Политиката е достъпна и на goo.gl/MnefT4, където може да се запознавате с нея и всякакви последващи промени.

Определения

В тази политика следните изрази имат следното значение:

(a)                Администратор (на Лични данни) означава организацията, която определя целите за които и начина, по който се обработват Вашите Лични данни. Освен ако не Ви уведомим за друго, Администратор на Вашите Лични данни е Д-Р ЙОТКЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД, ЕИК 831755204. Може да предоставим допълнителна информация чрез отделни специални условия за поверителност, свързани конкретни услуги (включително електронни съобщителни услуги), електронни бюлетини, напомняния, проучвания, оферти, покани за събития и т.н.

(b)                Обработващ (Лични данни) означава лице или организация, което обработва Вашите Лични данни от името на Администратор.

(c)                 Точка за контакт по въпроси на защитата на Личните данни означава точката за контакт (т.е. лице, определено от ЙОТКЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД), чрез която може да се обърнете към Администратора с въпроси или искания във връзка с тази Политика и/или (Обработването на) Вашите Лични данни и което ще обработи и отговори на тези въпроси и искания.

(d)                ЕИЗ означава Европейската икономическа зона (= държави-членки на Европейския съюз + Исландия, Норвегия и Лихтенщайн).

(e)                Лични данни са всякакви данни, свързани пряко с Вас или позволяващи Вашата идентификация, като например Вашето име, телефонен номер, email адрес, (гео-)локация, и т.н.

(f)                  Обработване означава събирането, достъпът и всички форми на използване на Вашите Лични данни.

Официални правила за провеждане на игри на Фейсбук и Инстаграм страниците на Dr. Oetker Bulgaria

АСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРИТЕ

1.1. Игрите, провеждани на Фейсбук и Инстаграм страниците на Dr. Oetker Bulgaria, се организират и провеждат от Д-р Йоткер България ЕООД, ЕИК: 831755204, наречено по-долу накратко „ОРГАНИЗАТОР”.

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1. Участниците в Игрите са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила за провеждане на игри, наричани за краткост “ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА”. С включването си в Игрите Участниците се съгласяват с Официалните Правила и се задължават да ги спазват.

2.2. Официалните правила за провеждане на игри на Фейсбук и Инстаграм страниците на Dr. Oetker Bulgaria са публично оповестени и достъпни на интернет адреси: www.facebook.com/DrOetkerBulgaria и www.instagram.com/droetkerbulgaria.

2.3. Организаторът на Игрите си запазва правото да допълва и/или изменя Официалните Правила, като допълненията и/или измененията и промените влизат в сила от датата на официалното им публикуване на Фейсбук/Инстаграм страниците на Dr. Oetker Bulgaria на интернет адреси: www.facebook.com/DrOetkerBulgaria и www.instagram.com/droetkerbulgaria.

2.4. Организаторът има неотменимото право да променя сроковете и/или да прекратява Игрите по всяко време, обявявайки това в съответствие с т. 2.3. от настоящите Официални Правила в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи не се дължи компенсация на Участниците.

ЧАСТ 3. МЕХАНИЗЪМ

3.1. Игрите се организират и провеждат на територията на Република България, на Фейсбук/Инстаграм страниците на Dr. Oetker Bulgaria на интернет адреси: www.facebook.com/DrOetkerBulgaria и www.instagram.com/droetkerbulgaria.

3.2. Условията за участие във всяка конкретна игра се определят в анонсиращ пост на Фейсбук/Инстаграм страниците на Dr. Oetker Bulgaria www.facebook.com/DrOetkerBulgaria и www.instagram.com/droetkerbulgaria, в който се посочва период на участие и брой и вид на наградите.

3.3. Периодът за участие във всяка конкретна игра започва в момента на публикуването ѝ на Фейсбук/Инстаграм страниците: www.facebook.com/DrOetkerBulgaria и www.instagram.com/droetkerbulgaria и завършва в 23:59ч. на деня, предхождащ деня на теглене на наградите, освен ако в анонсиращия пост изрично не е посочено друго.

3.4. За да се включи в конкретна игра, Участникът трябва да изпълни условията за участие, посочени в анонсиращия пост, публикувайки съдържание или/и извършвайки действие от свое име по начин, указан в анонсиращия пост за конкретната игра.

3.5. Участието в Игрите не е обвързано с покупка, освен ако изрично не е посочено друго.

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. Участието в Игрите е напълно доброволно и свободно. Право на участие в Игрите имат всички физически лица, навършили 18 години, с местожителство в България.

С включването си в Игрите всеки Участник приема настоящите Официални правила и условия на игрите.

4.2. В Игрите нямат право да участват служителите на: Д-р Йоткер България ЕООД, рекламните агенции, свързани с играта, членовете на техните семейства, както и всички, взели участие в организацията и провеждането на Игрите.

4.3. Не се допуска участие от фалшиви профили и посредством всякакви други методи с цел увеличаване шанса за печалба. При съмнение за злоупотреба Организаторът има право незабавно да дисквалифицира Участници.

ЧАСТ 5. НАГРАДИ

5.1. Видът и броят на наградите се обявяват в анонсиращия пост на всяка конкретна Игра.

5.2. Печелившите Участници се теглят на случаен принцип измежду всички участници в Играта, изпълнили конкретното условие в срока на провеждането, и спазили настоящите Официални Правила, освен ако в поста не са указани други условия.

5.3. Печелившите Участници се обявяват (според Фейсбук/Инстаграм регистрацията, чрез която са участвали в играта) на Фейсбук/Инстаграм страницата на Dr. Oetker Bulgaria в пост или/и в коментар под анонсиращия пост на конкретната игра до 22:00ч. в първия работен ден, следващ края на периода на участие в Играта.

5.4. Печелившите Участници трябва да се свържат с Организатора посредством лично съобщение в рамките на 5 (пет) работни дни след обявяването им на Фейсбук/Инстаграм страницата на Dr. Oetker Bulgaria и да предоставят данни за доставка на наградата (три имена, адрес за доставка и телефон за връзка). В случай, че спечелената награда е на стойност над 100 (сто) лева, печелившият участник е длъжен наред с горепосочените данни да предостави и своето ЕГН за изпълнение на задълженията по ЗДДФЛ от страна на Организатора.

5.5. Предоставяните награди са предметни, посочени поотделно за всяка отделна игра. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. Наградата не може да бъде прехвърляна за получаване от трети лица.

5.6. Наградите се изпращат по куриер за сметка на Организатора на посочения адрес в срок до 20 (двадесет) работни дни от получаването на данните на спечелилия Участник. Наградата може да се получи само лично от Участника срещу представяне на документ за самоличност и подпис или от надлежно упълномощено лице.

5.7. В случай че печеливш Участник не се свърже с Организатора в посочения по-горе срок или бъде лишен от право да получи наградата, Организаторът има право да извърши ново теглене на печеливш.

5.8. Съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) предметни награди на стойност над 100,00 лева, са облагаем доход за физическото лице, което ги получава.

ЧАСТ 6. ОТГОВОРНОСТ

6.1. Организаторът не носи отгoворност за кандидатури за участие, които са се забавили, били са невъзможни или неуспешни в резултат на технически проблеми с комуникационните системи. Организаторът не носи отговорност за неуспешни опити за достъп до Фейсбук/Инстаграм приложението по каквито и да било причини.

6.2. Организаторът не носи отговорност, в случай че Участник е предоставил невалидни данни – грешни имена или несъществуващ/деактивиран Фейсбук/Инстаграм профил, грешен, непълен или несъществуващ адрес за получаване на наградата.

6.3. Организаторът на Игрите не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции при изтичането на срока на Игрите или по други подобни поводи.

6.4. Организаторът не носи отговорност за забава на доставката, промени в наградата, щети или невъзможност за използването й, настъпили след момента на предаването й на куриер, поради обстоятелства, които са извън контрола на Организатора.

6.5. Организаторът не носи гаранционна отговорност за която и да е награда, като такава се предоставя (ако е приложимо) съгласно условията на нейния производител/разпространител. Същият не носи отгoворност при прекратяване на играта или за недоставени награди поради форсмажорни обстоятелства.

ЧАСТ 7. ПУБЛИЧНОСТ

7.1. С участието в Игрите всеки Участник се съгласява, че ако бъде определен за печеливш, неговите имена и снимка (ако е публикувал такава на собствената си Фейсбук/Инстаграм страница) могат да бъдат използвани за целите на кампанията, а именно оповестяване на печелившия на Фейсбук/Инстаграм страницата на Организатора, като Организаторът не дължи за това заплащане.

ЧАСТ 8. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

8.1. Организаторът на Игрите, Д-р Йоткер България ЕООД, ЕИК 831755204, бул. Патриарх Евтимий № 49, гр. София, п.к. 1463, България, е администратор на лични данни, предоставяни във връзка с участие в Игрите. Организаторът гарантира, че предоставените лични данни на участниците в Игрите ще бъдат обработвани в съответствие с всички законови изисквания и с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета.

8.2. Организаторът обработва лични данни на участниците за целите на участие в Игрите, оповестяване и предоставяне на наградите на спечелилите участници. Всеки участник се насърчава да се запознае с подробната информация за правата му като субект на данни и условията за обработване на лични данни на Д-р Йоткер България ЕООД, достъпни на https://www.oetker.bg/pravni/poveritelnost

8.3. С предприемане на действие за участие в Игрите, участникът потвърждава и дава съгласието си, че ако бъде определен за печеливш, личните му данни ще бъдат обработвани, както следва: (а) за оповестяването му като печеливш участник чрез публикуване на потребителското му име във Фейсбук/Инстаграм (с което е участвал в Играта); (б) за изпращане на лично съобщение за спечелване на награда във Фейсбук/Инстаграм; (в) за изпращане на наградата – след предоставяне от участника на валидни данни за контакт (три имена, адрес, телефонен номер); (г) за изпълнение на задълженията на Организатора по ЗДДФЛ – три имена и ЕГН; (д) за идентификация при получаване на наградата – представяне на лична карта.

8.4. Всеки участник има право да възрази срещу обработването на личните му данни за цели, различни от тези по чл. 8.2 и 8.3.

8.5. Непредоставянето на необходимите лични данни води до невъзможност за предоставяне на спечелената награда.

Последвайте Dr. Oetker