Flag
Организация за съответстващо поведение/ Система за сигнализиране на нередности

Етичното и законосъобразно поведение е основен приоритет за Oetker-Group както в нейните собствени бизнес дейности, така и в отношенията й с всички бизнес партньори и клиенти. Поради силния международен растеж на Oetker-Group и нарастващите законови изисквания, темата за съответстващото поведение става все по-значителна и важна. Именно затова разработихме система за управление на съответстващото поведение за цялата Oetker-Group.

 

В рамките на тази система бе създадена Организация за съответстващо поведение, чиито служители по съответстващо поведение са на разположение като неутрални и независими лица за контакт за всякакви въпроси, свързани с темата за съответстващо поведение.

 

Освен това Oetker-Group има създадена процедура за сигнализиране на нередности, която позволява на физически лица, компании и други организации да съобщават за нарушения на приложимото законодателство (напр. подкуп, измама, нарушаване на правата на човека и разпоредбите за околната среда), на вътрешните насоки на Oetker-Group (напр. Кодекс на поведение на служителите) или на Кодекса за поведение на доставчиците на Oetker-Group или опасения относно потенциално или действително нарушение на тези разпоредби.

Picture -

Ако имате информация за възможни нарушения на закона по отношение на компания от Oetker-Group, имате различни възможности да ни изпратите повече информация, дори и напълно анонимно, чрез нашата Гореща линия за съответстващо поведение.

 

Налични са следните начини за подаване на сигнали:

o   Гореща линия за съответстващо поведение на Oetker-Group – изпращане на анонимно съобщение 

https://coho.oetker-group.com 

 

o   Докладване по имейл до Организацията за съответстващо поведение на Oetker-Group

mailto:compliance@oetker-group.com

 

o   Докладване с писмо до

Dr. August Oetker KG

Corporate Compliance Committee
Lutterstraße 14
33617 Bielefeld
Germany

 

o   Докладване по телефон чрез (безплатна) телефонна линия с гласово съобщение

 

Телефонни номера за връзка

o   Доклади от служители на Oetker-Group до ръководството, надзорния орган, служителя по съответстващо поведение (на групата) или друго определено лице за контакт на съответното дъщерно дружество (напр. в хода на личен разговор).

Ще разгледаме внимателно случая и ще вземем необходимите мерки.

В рамките на процедурния правилник сме определили вътрешните отговорности и обработката на сигнали и жалби.

Процедурен правилник
Последвайте Dr. Oetker