Забъркай летен хит с Crème Olé!

Изкусителна ягода, велико-летен шоколад, очарователна ванилия, сладък банан или фантастична страчатела - просто избери крем с любимия си вкус и го приготви за 3 минути. Crème Olé е лек и лесен летен десерт, от който ти идва да танцуваш, танцуваш, танцуваш… Ето така! 🍓🍨⛱️

Crème Olé Ванилия

Забъркай летен хит с Crème Olé Ванилия

Миксер, мляко, Crème Olé и ти - рецепта за лято с вкус и танц. Забъркай летен хит с ванилова емоция.💛

Crème Olé Шоколад

Забъркай летен хит с Crème Olé Шоколад

Crème Olé с вкус на шоколад е класически начин да се раздвижиш в оld school ритъм. Забъркай своя хит!🍫

Crème Olé Страчатела

Забъркай летен хит с Crème Olé Страчатела

Опитай Crème Olé Stracciatella и се впусни в ритъма на танца. Поднеси си удоволствие и не спирай да се забавляваш.💕

Crème Olé Банан

Забъркай летен хит с Crème Olé Банан

Няма нищо по-свежо от твоето добро настроение и Crème Olé банан с малко new school движения.🍌

Crème Olé Ягода

Забъркай летен хит с Crème Olé Ягода

Звезда с вкус на ягода – това е Crème Olé. Подари си изкусителна наслада в летния следобед.🍓

Рецепти с Crème Olé 

Рецепти

Крем Оле за всякакви поводи

Приготвянето на вкусен крем никога не е било толкова лесно и бързо както сега – само със студено мляко без варене. Вижте идеи за невероятни сладкиш и десерти с Крем Оле на Dr.Oetker
УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

Уведомление за поверителност на играта "Забъркай летен хит с Crème Olé" на Dr. Oetker Bulgaria

Настоящото Уведомление за поверителност съдържа информация за това как ще се обработват лични данни за целите на играта "Забъркай летен хит с Crème Olé" (по-долу наричана "Играта"), организирана от Д-р Йоткер България ЕООД, ЕИК 831755204, гр. София, бул. Драган Цанков 59-63 (по-долу "Dr. Oetker Bulgaria”) и провеждана в Instagram канала на Dr. Oetker Bulgaria - https://www.instagram.com/droetkerbulgaria/, както е посочено в Официалните правила за провеждане на Играта.

Официалните правила за провеждане на Играта са достъпни на: www.oetker.bg.

Администратор на личните данни, обработвани във връзка с провеждането на Играта, е Д-р Йоткер България ЕООД, ЕИК 831755204, гр. София, бул. Драган Цанков 59-63.

Връзки към настоящото Уведомление за поверителност и Официалните правила за провеждане на Играта са предоставени в публикациите за Играта в Instagram страницата на Dr. Oetker Bulgaria. Приканваме Ви да се запознаете с посочените документи, преди да вземете участие в Играта.

Администраторът обработва лични данни с цел организиране и провеждане на Играта, въз основа на изпълнение на договор или предприемане на действия за сключване на договор (т.е. включване на Участник в Играта и предоставяне на награди), както и в изпълнение на произтичащи от Играта законови задължения, (напр. данъчни задължения).

В рамките на Играта се обработват следните лични данни:

●     потребителско име в Instagram, чрез което са участвали в играта;

●     на печелившите участници - три имена, адрес за доставка и телефон за връзка.

Ако не предоставите Вашите лични данни, Администраторът не може да осигури Вашето участие в Играта, тъй като няма да може да Ви идентифицира, да извърши преценка дали отговаряте на условията на Играта, да определи печелившия участник, да достави наградата до печелившия участник и т.н.

Срокът на съхранение на обработваните лични данни е различен, в зависимост от целта на обработване, а именно:

•           Данните, събирани и обработвани за доставка на спечелена награда, ще се съхраняват за срока, необходим за провеждане на Играта и за три месеца, след края ѝ, с изключение на събраните лични данни, за които законът предвижда специален срок на съхраняване.

•           Данните, обработвани за целите на изпълнение на задължения на Администратора по данъчното законодателство (в случай че е приложимо), се съхраняват за срок до 6 години след края на Кампанията.

Администраторът е предприел необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни на участниците.

Личните данни на регистрираните участници ще бъдат разкривани на Национална агенция по приходите (по отношение на наградата, свързана с данъчни задължения за Администратора), куриерска фирма за доставка на наградата, на Фул Контакт ООД, ЕИК 201457947, като обработващ данните.

Обръщаме внимание, че предоставените във Facebook/Instagram данни се обработват съгласно условията на ползване и съобразно Политиките за поверителност на тези администратори, за което Администраторът не носи отговорност. В тази връзка Вашите публикации и данни, направени, съответно публикувани в изпълнение на условията на Играта, чрез Facebook/Instagram може да бъдат видими за други потребители на Facebook/Instagram, имащи достъп до съответния профил във Facebook/Instagram.

Съгласно Общия регламент за защита на личните данни (GDPR) no. 679/2016, Участниците имат следните права във връзка с техните лични данни:

Право на достъп

Имате право да получите потвърждение от Администратора дали се обработват Ваши лични данни. В този случай, можете да поискате достъп до следната информация:

- Цел на обработване;

- Обработвани лични данни;

- Получателите, на които са били разкрити или ще бъдат разкрити лични данни;

- Предвиждания срок на съхранение на лични данни;

- Съществуването на вашите права, съобразно приложимото законодателство за защита на личните данни (както са обобщени по-долу).

Право на оплакване до надзорния орган за защита на личните данни

За България това е Комисията за защита на личните данни, за повече информация: https://www.cpdp.bg.

Право на коригиране

Вие имате право на коригиране на Вашите неактуални или неточни лични данни.

Право на изтриване (да бъдеш забравен)

Вие имате право да поискате Вашите лични данни да бъдат изтрити при посочените в законодателство условия.

Право на възражение

Участниците имат право да възразят по всяко време, по причини, които са обосновани и законни, срещу обработването на техните данни, в определените в законодателството случаи. В случай на обосновано възражение, съответните данни не могат повече да бъдат обработвани.

Правото да не бъдат обект на автоматизирано решение

Участникът има право да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за него или по подобен начин го засяга в значителна степен

Право на ограничаване на обработването

При определени обстоятелства Вие имате право да поискате ограничаване на обработването, в случай че оспорите точността на Вашите лични данни, събрани от Администратора.

Когато обработването е ограничено, Вашите лични данни ще бъдат обработвани само с Ваше съгласие и Вие ще бъдете уведомени преди ограничаването на обработването да бъде отменено.

Право на преносимост на данните

Вашето право на преносимост на данните се състои от два елемента:

●     право да получите копие от Вашите лични данни в структуриран, общоизползван и четим формат.

●     право да предоставите получените по този начин данни на което и да било трето лице или да поискате Организатора да предостави личните данни пряко на това трето лице, ако това е технически възможно.

Ако желаете да упражните горепосочените права, може да се свържете с Администратора на: contact@oetker.bg.

Ако смятате, че Вашите права за защита на личните данни са нарушени по какъвто и да било начин, Вие имате право да се свържете с националния орган за надзор и защита на личните данни. За България това е Комисията за защита на личните данни, за повече информация: https://www.cpdp.bg/.

Официални правила за провеждане на играта "Забъркай летен хит с Crème Olé" на Dr. Oetker Bulgaria

Играта Забъркай летен хит с Crème Olé”, провеждана в Instagram страницата на Dr. Oetker Bulgaria на интернет адрес www.instagram.com/droetkerbulgaria, се организира и провежда от Д-р Йоткер България ЕООД, ЕИК 831755204, гр. София, бул. Драган Цанков 59-63 (наричана по-долу “Dr. Oetker Bulgaria”).

Играта се провежда в съответствие с разпоредбите на настоящите Официални правила за провеждане на играта “Забъркай летен хит с Crème Olé”, (“Официални правила”), които са задължителни за всички участници. Официалните правила са достъпни през целия период на Играта на: www.oetker.bg.

Вземайки участие в Играта, Участниците потвърждават, че са се запознали с и приемат изложените по-долу Официални правила за провеждане на играта (“Официални правила”), както и с Уведомлението за поверителност във връзка с Играта (достъпно през целия период на Играта на: www.oetker.bg) и се задължават да ги спазват.

Участието в Играта не е обвързано с покупка. За избягване на всяко съмнение при изпълняване на условията за включване в играта не е задължително използването на продукт/и на Dr. Oetker.

Период и описание на играта

1.1. Играта Забъркай летен хит с Crème Olé” се провежда в периода от обявяването ѝ с анонсиращ играта пост на 17.06.2021 г. до 23:59 ч. на 21.06.2021 г.

1.2. Тегленето на печелившите на случаен принцип и обявяването им в Instagram страницата на Dr. Oetker Bulgaria ще бъде извършено на 22.06.2021 г.

1.3. На 17.06.2021. в профила на Dr. Oetker Bulgaria в Instagram ще бъде публикуван пост с кратки условията на играта. За да се включи, всеки участник трябва да изпълни условията, посочени в публикацията, като коментира под поста, тагвайки трима свои приятели и да последва профила на Dr. Oetker Bulgaria в Instagram. Всички участници, изпълнили условията в периода на Играта (17.06.2021-21.06.2021 г.), ще бъдат включени в теглене за разпределение на предвидените награди.

1.4. Не се приемат за валидно участие коментари, които:

1.4.1 са с некоректно, обидно, нецензурно, позорно, осмиващо, сексуално, непочтено, злепоставящо или друго неподходящо съдържание, или лъжлива информация или рекламиращи други продукти и услуги под всякаква форма, религиозна, политическа, сексуална или друга пропаганда, дискриминационни призиви, както и всяка друга информация, която противоречи на закона и добрите нрави и етичните правила, посочени на сайта на Националния съвет за саморегулация (НСС). Снимкови, видео или други видове  изображения не влизат в тегленето на наградите.

1.4.2. включват съдържание, което е или може, по преценка на Организатора, да представлява някакъв вид тайна и/или информация, защитена със закон, чието използване под каквато и да е форма (в това число, но не само, разкриване и разпространение) не може да стане, без да са изпълнени предвидените за това законови изисквания.

Право на участие и механизъм на играта

2.1. Участието в Играта е напълно доброволно и свободно. Играта е отворена за участие за всички физически лица на възраст над 18 години с местоживеене Република България.

2.2. С включването си в Играта всеки Участник приема настоящите Официални правила и условия на Играта.

2.3. В Играта нямат право да участват служителите на: Д-р Йоткер България ЕООД, рекламни агенции Графити ББДО АД, Фул Контакт ООД, членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи), както и всички, взели участие в организацията и провеждането на Игрите.

2.4. Не се допуска участие от фалшиви профили и посредством всякакви други методи с цел увеличаване шанса за печалба. При съмнение за злоупотреба Организаторът има право незабавно да дисквалифицира Участници, чрез недопускането им до участие в тегленето на наградите.

Механизъм

2.5. Играта се организира и провежда на територията на Република България, в Instagram страницата на Dr. Oetker Bulgaria на интернет адрес: www.instagram.com/droetkerbulgaria.

2.6. Условията за участие в Играта се определят в анонсиращ пост, публикуван на 17.06.2021 г. в Instagram страницата на Dr. Oetker Bulgaria, като се посочва периода на участие и брой и вид на наградите.

2.7. Периодът за участие в Играта започва да тече от момента на публикуването на анонсиращия пост на 17.06.2021 г. в Instagram страницата на Dr. Oetker Bulgaria и завършва в 23:59 ч. на 21.06.2021 г. Тегленето на печелившите с теглене на случаен принцип от изготвен списък с всички профили на лица, изпълнили условията на играта, и обявяването им чрез пост в Instagram страницата на Dr. Oetker Bulgaria ще бъде извършено на 22.06.2021 г.

2.8. За да се включи в Играта, Участникът трябва да изпълни следните условия:

2.8.1. Да последва профила на Dr. Oetker в Instagram - @droetkerbulgaria на интернет адрес: www.instagram.com/droetkerbulgaria;

2.8.2. Да отбележи (тагне) 3 (трима) свои приятели в коментар под публикацията.

2.9. В рамките на периода на провеждане на Играта всеки Участник има право на повече от едно участие, но има право да спечели само една награда.

2.10. Участниците, които са се включили в Играта и отговарят на посочените по-горе условия, участват в тегленето за спечелването на 1 от 30 награди. Тегленето на печелившите се извършва на случаен принцип на 22.06.2021 г., а победителите се обявяват чрез пост в Instagram страницата на Dr. Oetker Bulgaria на интернет адрес www.instagram.com/droetkerbulgaria.

Награди и публичност

3.1. Видът и броят на наградите се обявяват в анонсиращия пост на Играта, публикуван на 17.06.2021 г. в Instagram страницата на Dr. Oetker Bulgaria на интернет адрес www.instagram.com/droetkerbulgaria. В Играта ще бъдат раздадени 30 награди. Наградите включват 20 бр. безжични тонколонки и 10 бр. безжични слушалки Dr. Oetker.

3.2. Печелившите Участници се теглят на случаен принцип между всички участници в Играта, които са изпълнили условията за участие в срока на провеждането ѝ.

3.3. Печелившите Участници се обявяват с потребителското им име в Instagram, чрез което са участвали в играта. Печелившите се обявяват в пост в Instagram страницата на Dr. Oetker Bulgaria и в коментар под анонсиращия пост на Играта до 22:00 ч. на 22.06.2021 г.

3.4. Печелившите Участници трябва да се свържат с Dr. Oetker Bulgaria чрез лично съобщение на страницата на Dr. Oetker Bulgaria в Instagram или на електронен адрес: contact@oetker.bg в срок от 5 (пет) работни дни, считано от датата на обявяването им за победители, с което да подадат данни за доставка на наградата (три имена на получателя, точен адрес за доставка и телефон за връзка).

3.5. Предоставяните награди са предметни. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. Наградите не могат да бъдат преотстъпвани на трети лица.

3.6. В случай че спечелил Участник не потърси наградата си в рамките на 5 (пет) работни дни след обявяване на печелившите, Dr. Oetker Bulgaria има право да откаже изпращането на награда на този Участник и да присъди наградата на друг, избран по реда на чл. 4.2 по-горе.

3.7. Наградите се изпращат по куриер за сметка на Dr. Oetker Bulgaria на посочения от Участника адрес в срок до 20 (двадесет) работни дни от получаването на данните на спечелилия Участник.

3.8. В случай на невъзможност от страна на Dr. Oetker Bulgaria да предостави описаните награди по причини извън неговия обхват или възможности, Организаторът си запазва правото да награди печелившите с награда на сходна стойност.

3.9. Dr. Oetker Bulgaria не носи отговорност за неполучени/недоставени награди при подаден от Участника неточен или погрешен адрес. В тези случаи наградата се предоставя на друг Участник в играта, избран по реда на чл. 3.2. по-горе.

3.10. Наградата може да се получи само лично от Участника срещу представяне на документ за самоличност и подпис върху приемо-предавателен протокол за получена награда или от надлежно упълномощено лице.

Публичност

3.11. С участието в Играта всеки Участник се съгласява, че ако бъде определен за печеливш, неговите имена и снимка (ако е публикувал такава на собствената си Instagram страница) могат да бъдат използвани за целите на кампанията, а именно оповестяване на печелившия на Instagram страницата на Организатора, като Организаторът не дължи за това заплащане.

Съгласие за проследяване

Ще се радваме да се съгласите ние и нашите партньори да използваме „бисквитки” и подобни технологии, за да разберем как ползвате нашия уебсайт. Това ни позволява да разберем по-добре Вашето поведение като потребител и да адаптираме съответно нашия уебсайт. Освен това, ние и нашите партньори бихме искали да използваме тези данни за персонализирани предложения в техните платформи. Ако сте съгласни с това, моля, кликнете върху „Съгласен съм“ - /„Agree”/. Моля, обърнете се към нашата „Политика за поверителност” за подробна информация. Можете да промените решението си по всяко време.

Необходими функции

Ние се нуждаем от „бисквитки” и подобни технологии, за да активираме основните функции на нашия уебсайт. 

Винаги активни
Анализ и персонализация

Освен това, бихме искали да научим повече за това как използвате нашия уебсайт, за да го оптимизираме за Вас и други потребители. За тази цел използваме „бисквитки” и подобни технологии, които картографират поведението на потребителите и по този начин ни помагат да подобрим нашия уебсайт и услуги.

Да

Отричам

(Ре-) Маркетинг / споделяне на данни с трети страни

За да сме сигурни, че можем да приспособим нашите маркетингови кампании към Вашите нужди, ние се интересуваме как стигате до нашия уебсайт, и как взаимодействате с нашите реклами. Това ни помага да направим не само нашите реклами, но и нашето съдържание още по-ефективно за Вас. Нашите маркетингови партньори също използват тази информация за свои собствени цели, напр. за да персонализират Вашия акаунт или профил на тяхната платформа.

Да

Отричам

Вашият браузър е с по-стара версия.

В тази връзка браузърът, който използвате в момента, може да доведе до грешки при използване на сайтa: www.oetker.bg. За да се насладите напълно на нашето уеб съдържание, моля, изтеглете един от следните браузъри: