НАШИЯТ СВЯТ

Опазване на околната среда и климата 

Заводите на Dr. Oetker и влиянието им върху околната среда са директно зависими от енергията и свързаните с това емисии на въглероден диоксид от отпадъците, генерирани в производството и от потреблението на вода за почистване на производствените мощности. Постоянното подобряване на нашите производствени процеси и отговорното използване на ресурсите е важна част от обещанието на Dr. Oetker за устойчиво развитие.

Ние непрекъснато оптимизираме всички процеси, свързани с производството на нашите продукти.

Следователно в производството, логистиката и ежедневието в офиса ние обръщаме внимание на използването на енергия възможно най-ефективно, избягвайки разхищението и пестеливо използвайки водните ресурси.

Енергийна ефективност и емисии на парникови газове

За да намалим консумацията на енергия и свързаните с това емисии на въглероден диоксид, въведохме система за управление на енергията в германските заводи на Dr. Oetker. Тя е сертифицирана в съответствие с ISO 50001 и заедно със системата за контрол на околната среда предлага цялостен преглед на съответното потребление. Това предоставя информация за потенциални икономии и дава възможност за директно качествено сравнение на отделните производствени обекти.

Мерки за енергийна ефективност
В различни заводи ние използваме отпадъчна топлина, т.е. топлината, генерирана по време на производствения процес, например при предварително приготвяне на тестото ни за пица или при печене на мюсли, за затопляне на технологичната вода. Когато местните условия са изпълнени, ние разчитаме на енергийни източници с по-ниски емисии, като например топлофикация. Ние също така редовно регистрираме и оценяваме консумацията на енергия в нашите международни локации, за да оптимизираме процесите.

Намаляване на емисиите на парникови газове
Емисиите, генерирани от компанията, възникват главно от използването на електрическа енергия и изгарянето на мазут и природен газ в нашите собствени производствени мощности. Логистиката, заедно с транспорта на суровини и стоки, има само минимален принос. Най-нисък дял заемат емисиите от собствения автомобилен парк на компанията.

Dr. Oetker използва енергия под формата на електричество, природен газ, централно отопление и много малко количество мазут за производство. Това потребление на енергия е основната причина за образуване на емисиите на парникови газове.

Нашите производствени обекти - подобно на продуктите, произведени там - са много разнообразни и различни по енергоемкост. Следователно потенциалът за повишаване на енергийната ефективност е различен за всеки наш завод по света. Най-висок е там, където са необходими много енергоемки процеси за генериране на студен, сгъстен въздух или пара. Въз основа на нашия енергиен мониторинг ние непрекъснато разработваме индивидуални мерки за всяка производствена локация, за да подобрим допълнително енергийната ефективност.

Например, в различните ни заводи ние използваме отпадъчна топлина, т.е. топлина, генерирана по време на производствения процес като предварително приготвяне на тестото ни за пица или при печене на мюсли, за затопляне на технологичната вода. За да оптимизираме процесите, използваме по-икономично LED осветление и по-добра сградна изолация на прозорците и фасадите. Ние също така редовно регистрираме и оценяваме консумацията на енергия в нашите международни локации, за да оптимизираме процесите.

Оптимизирана логистика

Всяка година големи количества продукти на Dr. Oetker се транспортират от заводите до складовете на търговските ни партньори. Ние сами управляваме по-голямата част от този транспорт и работим в тясно сътрудничество с доставчиците на логистични услуги. За да бъдем възможно най-ефективни по отношение на разходите и въглеродните емисии, ние намаляваме максимално транспортните разходи, като използваме превозни средства изцяло или чрез оптимизиране на планирането на маршрута.

В Германия транспортирането се извършва с камиони. Доставчиците на транспортни услуги са длъжни да спазват стандарта за емисии Euro IV, като повече от 95% от превозните средства вече имат по-строги емисионни класове V и VI. Основните причини, поради които стоките не се транспортират с товарни влакове, са изискванията за скоростта на доставка и честотата на доставките на клиенти и преди всичко факта, че складовете на търговските партньори обикновено нямат железопътни връзки.

Отпадъци

Производствените мощности на Dr. Oetker генерират органични отпадъци, които са биоразградими, и неорганични отпадъци, които може да се наложи да се изхвърлят отделно. За да направим това, ние отделяме до 40 различни вида отпадъци, като батерии, бои, лакове, хартия, стъкло, желязо, електрически кабели или различни опасни вещества. Почти всички разделно събрани отпадъци могат да бъдат рециклирани и върнати в употреба.

Ние непрекъснато работим по оптимизиране на производствените процеси с цел намаляване на количеството отпадъци. Потенциалът за оптимизация се извлича от една страна,от екологичния баланс на компанията, а от друга идеите от производствения персонал се възприемат и прилагат директно, тъй като тези служители имат солиден опит в производствените процеси за устойчивост.

Водни ресурси

Нашите заводи имат нужда от доставки на вода най-вече за почистване на производствените мощности, за да се гарантират най-високи хигиенни стандарти. Освен това потреблението на вода е резултат от напояването на зелените площи, от изпарението и в по-малка степен от производството на самите продукти. В две от нашите фабрики се използва вода за охлаждане на компресорните системи, но тя се извлича от собствен кладенец и след това се подава обратно в подземните води, така че да остане в естествения воден цикъл. Останалата част от водоснабдяването се осигурява от общинско водоснабдяване.

Във всички наши фабрики и офиси непрекъснато се следят стойностите на потреблението на вода, за да могат да се изведат конкретни мерки за намаляване на тази консумация. В допълнение, ние наблюдаваме нивото на замърсяване на отпадъчните води и температурата чрез редовни измервания, за да гарантираме надеждно спазване на общинските и законови изисквания във всяка страна, където оперираме.

Съгласие за проследяване

Ще се радваме да се съгласите ние и нашите партньори да използваме „бисквитки” и подобни технологии, за да разберем как ползвате нашия уебсайт. Това ни позволява да разберем по-добре Вашето поведение като потребител и да адаптираме съответно нашия уебсайт. Освен това, ние и нашите партньори бихме искали да използваме тези данни за персонализирани предложения в техните платформи. Ако сте съгласни с това, моля, кликнете върху „Съгласен съм“ - /„Agree”/. Моля, обърнете се към нашата „Политика за поверителност” за подробна информация. Можете да промените решението си по всяко време.

Необходими функции

Ние се нуждаем от „бисквитки” и подобни технологии, за да активираме основните функции на нашия уебсайт. 

Винаги активни
Анализ и персонализация

Освен това, бихме искали да научим повече за това как използвате нашия уебсайт, за да го оптимизираме за Вас и други потребители. За тази цел използваме „бисквитки” и подобни технологии, които картографират поведението на потребителите и по този начин ни помагат да подобрим нашия уебсайт и услуги.

Да

Отричам

(Ре-) Маркетинг / споделяне на данни с трети страни

За да сме сигурни, че можем да приспособим нашите маркетингови кампании към Вашите нужди, ние се интересуваме как стигате до нашия уебсайт, и как взаимодействате с нашите реклами. Това ни помага да направим не само нашите реклами, но и нашето съдържание още по-ефективно за Вас. Нашите маркетингови партньори също използват тази информация за свои собствени цели, напр. за да персонализират Вашия акаунт или профил на тяхната платформа.

Да

Отричам

Вашият браузър е с по-стара версия.

В тази връзка браузърът, който използвате в момента, може да доведе до грешки при използване на сайтa: www.oetker.bg. За да се насладите напълно на нашето уеб съдържание, моля, изтеглете един от следните браузъри: