Предай нататък Vitalis 2

Кампанията Предай нататък на Vitalis и @Dr.OetkerBulgaria продължава с нови предизвикателства. Есента вече е тук, а ние сме презаредили батериите и сме готови да предадем на трима приятели музиката и целувката. Сподели #ПредайнататъкВиталис

За да се включиш в кампанията Предай нататък, качи публична снимка със седмичното предизвикателство, добави хаштаг #ПредайнататъкВиталис, тагни @droetkerbulgaria и отбележи трима твои приятели, които да продължат нататък, и може да спечелиш страхотни награди. А удоволетворението, че си предал нататък една добра практика, остава най-ценната награда!

Виж как да се включиш в🌟GIVEAWAY🌟поста във фейсбук и инстаграм. Пълните правила на играта може да видиш най-долу. 

Предай нататък ВИТАЛИС 🎵😊🥣

Как се целуват зодиите

Трябва ли да целувате гладен Телец и как да накарате да бъде романтичен един Козирог може да прочетете в новата статия в блога.

Вижте още

Предай нататък ВИТАЛИС 🎵😊🥣

Кои са любимите парчета на Поли Генова

Поли се качва на музикалната сцена едва четиригодишна. Питаме я кои са любмите ѝ парчета в момента и кои песни е обожавала като дете. Отговорите са в статията 🎧💃🎶

Вижте още

Участвай за награди от Vitalis

Включи се и ти в кампанията „Предай нататък“. Виж как в🌟GIVEAWAY🌟пост във Facebook или Instagram.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА ПРЕДАЙ НАТАТЪК VITALIS

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ за кампанията Предай нататък Vitalis (Онлайн предизвикателство)

Настоящото Уведомление за поверителност съдържа информация за това как ще се обработват лични данни за целите на рекламната кампания Предай нататък Виталис онлайн предизвикателство (по-долу наричана "Кампания" ), организирана от Д-р Йоткер България ЕООД, ЕИК 831755204, бул. Патриарх Евтимий 49, БЦ „Престиж“, ет. 6, гр. София, п.к. 1463, България (наричано по-долу “Dr. Oetker Bulgaria”) и провеждана в Instagram профила https://www.instagram.com/droetkerbulgaria и във Facebook профила https://www.facebook.com/DrOetkerBulgaria на Dr. Oetker Bulgaria, както и в Instagram и Facebook профилите на определени потребители, както е посочено в Официалните правила за провеждане на Кампанията.

Официалните правила за провеждане на Кампанията са достъпни на: https://www.oetker.bg/predai-natatuk-vitalis-2

Администратор на личните данни, обработвани във връзка с провеждането на Кампанията, е Д-р Йоткер България ЕООД, ЕИК 831755204, бул. Патриарх Евтимий 49, БЦ „Престиж“, ет. 6, гр. София, п.к. 1463, България.

Връзки към настоящото Уведомление за поверителност и Официалните правила за провеждане на Кампанията са предоставени в публикациите за Кампанията в Instagram профила на Dr. Oetker Bulgaria или Facebook профила на Dr. Oetker Bulgaria. Приканваме Ви да се запознаете с посочените документи, преди да вземете участие в Кампанията.

Администраторът обработва лични данни с цел организиране и провеждане на Кампанията, въз основа на изпълнение на договор или предприемане на действия за сключване на договор (т.е. включване на Участник в Кампанията и предоставяне на награди), както и в изпълнение на произтичащи от Кампанията законови задължения, (напр. данъчни задължения).

В рамките на Кампанията се обработват следните лични данни:

·         На участниците: потребителско име в Instagram или Facebook.

·         На печелившите участници - три имена и телефон за връзка, а за ненавършили 18 г. възраст участници – имена на родител.

Ако не ни предоставите Вашите лични данни, ние не можем да осигурим Вашето участие в Кампанията, тъй като няма да можем да Ви идентифицираме, да извършим преценка дали отговаряте на условията на Кампанията, да определим печелившия участник, да предоставим наградата на печелившия участник.

Срокът на съхранение на обработваните лични данни е различен, в зависимост от целта на обработване, а именно:

•           Данните, събирани и обработвани за доставка на спечелена награда, ще се съхраняват за срока, необходим за провеждане на Кампанията и за три месеца, след края ѝ, с изключение на събраните лични данни, за които законът предвижда специален срок на съхраняване.

•           Данните, обработвани за целите на изпълнение на задължения на Администратора по данъчното законодателство се съхраняват за срок до 6 години след края на Кампанията.

Администраторът е предприел необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни на участниците.

Личните данни на регистрираните участници ще бъдат разкривани на куриерска фирма за доставка на наградата, на „Хем енд егс“ ЕООД, ЕИК 200942869, като обработващ данните.

Обръщаме внимание, че предоставените в Instagram и Facebook данни се обработват съгласно условията на ползване и съобразно Политиките за поверителност на тези администратори, за което Администраторът не носи отговорност. В тази връзка, Вашите публикации и данни, направени, съответно публикувани, в изпълнение на условията на Кампанията, в профили в Instagram или чрез Facebook, може да бъдат видими за други потребители на Instagram и Facebook, имащи достъп до съответния профил в Instagram или Facebook.

Съгласно Общия регламент за защита на личните данни (GDPR) no. 679/2016, Участниците имат следните права във връзка с техните лични данни:

Право на достъп

Имате право да получите потвърждение от Администратора дали се обработват Ваши лични данни. В този случай, можете да поискате достъп до следната информация:

- Цел на обработване.

- Обработвани лични данни.

- Получателите, на които са били разкрити или ще бъдат разкрити лични данни.

- Предвиждания срок на съхранение на лични данни.

- Съществуването на вашите права, съобразно приложимото законодателство за защита на личните данни (както са обобщени по-долу).

Право на оплакване до надзорния орган за защита на личните данни

За България това е Комисията за защита на личните данни, за повече информация: https://www.cpdp.bg.

Право на коригиране

Вие имате право на коригиране на Вашите неактуални или неточни лични данни.

Право на изтриване (да бъдеш забравен)

Вие имате право да поискате Вашите лични данни да бъдат изтрити при посочените в законодателство условия.

Право на възражение

Участниците имат право да възразят по всяко време, по причини, които са обосновани и законни, срещу обработването на техните данни, в определените в законодателството случаи. В случай на обосновано възражение, съответните данни не могат повече да бъдат обработвани.

Правото да не бъдат обект на автоматизирано решение

Участникът има право да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за него или по подобен начин го засяга в значителна степен

Право на ограничаване на обработването

При определени обстоятелства Вие имате право да поискате ограничаване на обработването, в случай, че оспорите точността на Вашите лични данни, събрани от Администратора.

Когато обработването е ограничено, Вашите лични данни ще бъдат обработвани само с Ваше съгласие и Вие ще бъдете уведомени преди ограничаването на обработването да бъде отменено.

Право на преносимост на данните

Вашето право на преносимост на данните се състои от два елемента:

·         Право да получите копие от Вашите лични данни в структуриран, общоизползван и четим формат.

·         Право да предоставите получените по този начин данни на което и да било трето лице или да поискате Организатора да предостави личните данни пряко на това трето лице, ако това е технически възможно.

Ако желаете да упражните горепосочените права, може да се свържете с Администратора на: contact@oetker.bg.

Ако смятате, че Вашите права за защита на личните данни са нарушени по какъвто и да било начин, Вие имате право да се свържете с националния орган за надзор и защита на личните. За България това е Комисията за защита на личните данни, за повече информация: https://www.cpdp.bg.

Официални правила за провеждане на играта Предай нататък Vitalis (Онлайн предизвикателство)

Тези Правила уреждат провеждането на игра с онлайн предизвикателство „Предай нататък Vitalis” в Instagram профила https://www.instagram.com/droetkerbulgaria и Facebook профила https://www.facebook.com/DrOetkerBulgaria на Dr. Oetker Bulgaria („Игра“ или „Кампания“).

2. Организатор на Играта е Д-р Йоткер България ЕООД, ЕИК 831755204, бул. Патриарх Евтимий 49, БЦ „Престиж“, ет. 6, гр. София, п.к. 1463, България (по-долу “Dr. Oetker Bulgaria”) чрез рекламна агенция „Хем енд егс“ ЕООД, ЕИК 200942869

3. Кампанията се провежда в периода 19.09.2022 – 16.10.2022 г.

4. Правилата на Играта са достъпни през целия период на провеждането й на https://www.oetker.bg/predai-natatuk-vitalis-2.

5. Участието в Играта не е обвързано с покупка. За изпълнение на условията за участие в Играта не се изисква използването на продукт/и на Dr. Oetker.

6. Участниците следва да се запознаят с Правилата, преди да вземат участие в Играта.

7. С участието си в Играта, съгласно настоящите Правила, Участниците:

7.1. потвърждават, че са се запознали с и приемат настоящите Правила и Уведомлението за поверителност във връзка с Играта (достъпно през целия период на Кампанията на: https://www.oetker.bg/predai-natatuk-vitalis-2) и се задължават да ги спазват; 

7.2. са уведомени и съгласни, че ако бъдат изтеглени като печеливши участници, техните имена и профилни снимки в социалните мрежи Instagram и Facebook могат да бъдат използвани от Dr. Oetker Bulgaria за целите на анонсирането им като победители в рамките на срока на Кампанията.

8. В Играта могат да вземат участие физически лица с местоживеене в Република България, навършили 14 години, с изключение на служителите на Dr. Oetker Bulgaria, „Хем енд егс“ ЕООД, членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи), както и всички, взели участие в организацията и провеждането на Играта. Лицата на възраст до 18 години участват в Играта със съгласието на родителя/настойника си, като в случай на спечелване на награда следва да представят на Dr. Oetker Bulgaria това съгласие в писмена форма.

9. В Играта може да участват потребители, които разполагат с профил в Instagram или Facebook. За да се избегне каквото и да е съмнение, потребителите могат да участват в Играта само от един профил и само от една от двете социални мрежи.

10. Не се допуска участие от фалшиви профили и използване на методи с цел увеличаване шанса за печалба. При съмнение за злоупотреба Dr. Oetker Bulgaria има право незабавно да дисквалифицира Участници.

11. С участието си в Играта участниците могат да спечелят супер летен сет за пикник, съдържащ хладилна раница, одеяло за пикник и термос. По време на Кампанията ще бъдат раздадени общо осем наградни комплекта. Един участник може да спечели само една награда в рамките на Кампанията.

12. Механизъм на играта

12.1. На 23.09.2022 и 07.10.2022 в периода на играта в Instagram профила www.instagram.com/droetkerbulgaria и във Facebook профила https://www.facebook.com/DrOetkerBulgaria на Dr. Oetker Bulgaria се публикува пост (снимка/видео) с предизвикателство „Предай нататък“. 

12.2. След публикуване на предизвикателството по т. 12.1,  в периода 23.09 – 02.10.2022 и 07.10 - 16.10.2022, всеки желаещ може да се включи в Играта, като:

12.2.1 За Instagram

(а) добави коментар, който отговаря на зададените условия в седмичното предизвикателство в т.12.1.;

(б) в коментара тагне трима свои приятели. 

(в) последва Instagram профила https://www.instagram.com/droetkerbulgaria.

 

12.2.2 За Facebook

(а) качи коментар със снимка/видео под ПОСТА предизивикателство, който отговаря на зададените условия в седмичното предизвикателство в т.12.1.;

(б) в коментара (снимка/видео) и тагне трима свои приятели;

(в) последва Facebook профила -.Dr.Oetker Bulgaria.

 

12.3. Тегленето на печелившите се извършва на случаен принцип от комисия от трима представители на Dr. Oetker Bulgaria на 03.10.2022 и 17.10.2022, след публикуване на предизвикателството по т. 12.1. Печелившите се обявяват след изтеглянето им съответно в Instagram профила https://www.instagram.com/droetkerbulgaria и във Facebook профила https://www.facebook.com/DrOetkerBulgaria на Dr. Oetker Bulgaria.

На оказаните дати изтеглят печеливши участници:

- един печеливш измежду потребители, качили публичен пост, отговарящ на условията в т. 12.1, съответно във Facebook;

- един печеливш измежду потребители, който са добавили коментар, отговарящ на условията в т. 12.1, към съответния пост предизвикателство в Instagram.

 

12.4. Печелившите участници трябва да се свържат с Dr. Oetker Bulgaria в срок до 5 дни от обявяването им за печеливши по реда на т. 12.3. по-горе чрез лично съобщение. Това може да стане на страницата на Dr. Oetker Bulgaria в Instagram, във Facebook или на електронен адрес: contact@oetker.bg, където да подадат данни за доставка на наградата (три имена, адрес за доставка и телефон за връзка).

12.5. В случай че печеливш участник не потърси наградата си в рамките на горепосочения срок, Dr. Oetker Bulgaria се освобождава от задължението да я предостави по-късно.

12.6. В случай че спечелил награда участник няма навършени 18 години, Dr. Oetker Bulgaria може да поиска от родителите или законните представители на участника писмено съгласие за приемане на наградата, преди да изпрати спечелената награда. При непредоставяне на такова писмено съгласие Dr. Oetker Bulgaria може по своя преценка да откаже предоставянето й.

12.7. Предоставяните награди са предметни и се предоставят за всяка отделна седмица от периода на Кампанията. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. Наградите не могат да бъдат преотстъпвани на трети лица.

12.8. Наградите се изпращат по куриер за сметка на Dr. Oetker Bulgaria на посочения от участника адрес в срок до 20 (двадесет) работни дни от получаването на данните на спечелилия участник.

12.9. Dr. Oetker Bulgaria не носи отговорност за неполучени/недоставени награди при подаден от участника неточен или погрешен адрес.

12.10. Наградата може да се получи само лично от участника срещу представяне на документ за самоличност и подпис върху приемо-предавателен протокол за получена награда или от надлежно упълномощено лице, а в случаите на ненавършили 18 години печеливши участници - след предоставяне на писмено съгласие от родителите или законовите представители.

13. Dr. Oetker Bulgaria, в качеството си на администратор, извършва обработването на лични данни за целите на провеждане на Кампанията съгласно Уведомлението за поверителност за Кампанията, достъпно, както следва: https://www.oetker.bg/predai-natatuk-vitalis-2. Участниците следва да се запознаят с Уведомлението за поверителност за Кампанията.

14. Dr. Oetker Bulgaria не носи отговорност за смисъла, достоверността и сигурността на съдържанието, генерирано от участници в Играта и трети лица, както и за евентуално настъпили неблагоприятни последици за участници в игрите и трети лица във връзка с такова съдържание.

15. Dr. Oetker Bulgaria не носи отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на имущество или на участник по време на участието му в Играта.

16. Dr. Oetker Bulgaria не носи отговорност в случай на невъзможност за участие в Играта поради настъпване на обстоятелства извън неговия контрол. Тези обстоятелства могат да се дължат на грешни или непълни данни, информация, пренесена с прекъсвания, закъснения или повреда, дължаща се на действия на ползвателите в Instagram или Facebook или на използвания от тях функционален софтуер, приложения или други технически средства по време на Играта. Тези обстоятелства могат да се дължат също на технически проблеми, които могат да попречат на функционирането на уеб връзката и/или на софтуера, уеб доставчика, причинени от голям трафик на мрежата или страницата, или и двете.

17. Dr. Oetker Bulgaria не носи отговорност при използване от трети лица на информация и изображения, които участниците в кампанията публикуват или до които разрешават достъп в пространствата, в които се провежда Кампанията.

18. Участниците са изцяло отговорни за съдържанието на текстовете, картинките и информацията, публикувана от тях в хода на Кампанията, в това число такава, която е достъпна за други потребители на Instagram или Facebook.

19. Dr. Oetker Bulgaria си запазва правото да променя или допълва изцяло или частично тези Правила, като промените влизат в сила след публикуването им на адрес: https://www.oetker.bg/predai-natatuk-vitalis-2.

20. Dr. Oetker Bulgaria има право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с т. 19 от настоящите Правила в случай на злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи не се дължи компенсация на Участниците.

21. Dr. Oetker Bulgaria си запазва правото да дисквалифицира участници, генериращи съдържание, което е неподходящо, неуместно и несъвместимо с Кампанията. Това включва съдържание, което е обидно, дискриминационно или несъответстващо на правилата за отговорна търговска комуникация, както и да дисквалифицира автора на подобно съдържание. В тези случаи решението на Организаторa е окончателно.

22. Описаните по-горе промоционални игри по никакъв начин не са спонсорирани, одобрени, администрирани или свързани с Facebook и Instagram.

23. Всяко използване на фалшива онлайн идентичност и/или създаване на фалшиви профили във Facebook и Instagram при участие в промоционалните игри се счита за нарушение на настоящите Правила. Dr. Oetker Bulgaria си запазва правото да дисквалифицира без предупреждение и без да дължи каквото и да е уведомление участници, които нарушават Правилата по какъвто и да било начин. Участниците губят правото да получат награда от Играта.

Съгласие за проследяване

Ще се радваме да се съгласите ние и нашите партньори да използваме „бисквитки” и подобни технологии, за да разберем как ползвате нашия уебсайт. Това ни позволява да разберем по-добре Вашето поведение като потребител и да адаптираме съответно нашия уебсайт. Освен това, ние и нашите партньори бихме искали да използваме тези данни за персонализирани предложения в техните платформи. Ако сте съгласни с това, моля, кликнете върху „Съгласен съм“ - /„Agree”/. Моля, обърнете се към нашата „Политика за поверителност” за подробна информация. Можете да промените решението си по всяко време.

Необходими функции

Ние се нуждаем от „бисквитки” и подобни технологии, за да активираме основните функции на нашия уебсайт. 

Винаги активни
Анализ и персонализация

Освен това, бихме искали да научим повече за това как използвате нашия уебсайт, за да го оптимизираме за Вас и други потребители. За тази цел използваме „бисквитки” и подобни технологии, които картографират поведението на потребителите и по този начин ни помагат да подобрим нашия уебсайт и услуги.

Да

Отричам

(Ре-) Маркетинг / споделяне на данни с трети страни

За да сме сигурни, че можем да приспособим нашите маркетингови кампании към Вашите нужди, ние се интересуваме как стигате до нашия уебсайт, и как взаимодействате с нашите реклами. Това ни помага да направим не само нашите реклами, но и нашето съдържание още по-ефективно за Вас. Нашите маркетингови партньори също използват тази информация за свои собствени цели, напр. за да персонализират Вашия акаунт или профил на тяхната платформа.

Да

Отричам

Вашият браузър е с по-стара версия.

В тази връзка браузърът, който използвате в момента, може да доведе до грешки при използване на сайтa: www.oetker.bg. За да се насладите напълно на нашето уеб съдържание, моля, изтеглете един от следните браузъри: