Torta Fashion Weeks

Блясък и красота, стил и оригиналност. Това са нашите седмици на модата ✨ТОРТА FASHION WEEKS✨.

С доза фантазия, щипка творчество и добро настроение всеки може да се превърне в торта фешън стилист. Потърсете вдъхновение сред специално подбраните, изпитани лесни и ефектни рецепти, за да сте в крак с последните десертни тенденции.

Включете се в играта ни и спечелете тоалет от известния български моден лейбъл KNAPP.

ВИДЕО 

🍰💃 Доза фантазия, щипка творчество и добро настроение - тортите ви ще са супер фешън.

Когато са направени с любов и за любими хора, тортите ви са винаги специални. 🌟🍰💫

Ванилова торта с шампанско

Опияняваща наслада, гарнирана с листенца розов шоколад 💕.

Омбре тирамису чийзкейк

С този преливащ от нюанси тортен ефект и разкошни вкусове вашата модна кулинарна звезда ще грее още по-ярко. ✨

Торта Шоколадови рози

Букет от приказни какаови вкусове, ванилови аромати и разкошен пудинг крем оформят силуета на тази красива торта. Вижте рецептата в линка: https://bit.ly/3Gu098m. 🌹🌹

РЕЦЕПТИ

Рецепти

Торти, тартове и сладкиши - за всеки повод и без повод

Вижте още идеи за вкусни торти за всеки повод тук

ВКЛЮЧИ СЕ В ИГРАТА

НАГРАДАТА - ВАУЧЕР ЗА ТОАЛЕТ ОТ KNAPP

ПРАВИЛАТА

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

Уведомление за поверителност на играта "Торта Fashion Weeks" на Dr. Oetker Bulgaria

Настоящото Уведомление за поверителност съдържа информация за това как ще се обработват лични данни за целите на играта "Toрта Fashion Weeks" (по-долу наричана "Играта"), организирана от Д-р Йоткер България ЕООД, ЕИК 831755204, гр. София, бул. Драган Цанков 59-63 (по-долу "Dr. Oetker Bulgaria”) и провеждана в Instagram канала на Dr. Oetker Bulgaria - https://www.instagram.com/droetkerbulgaria/, както е посочено в Официалните правила за провеждане на Играта.

Официалните правила за провеждане на Играта са достъпни на: www.oetker.bg.

Администратор на личните данни, обработвани във връзка с провеждането на Играта, е Д-р Йоткер България ЕООД, ЕИК 831755204, гр. София, бул. Драган Цанков 59-63.

Връзки към настоящото Уведомление за поверителност и Официалните правила за провеждане на Играта са предоставени в публикациите за Играта в Instagram страницата на Dr. Oetker Bulgaria. Приканваме Ви да се запознаете с посочените документи, преди да вземете участие в Играта.

Администраторът обработва лични данни с цел организиране и провеждане на Играта, въз основа на изпълнение на договор или предприемане на действия за сключване на договор (т.е. включване на Участник в Играта и предоставяне на награди), както и в изпълнение на произтичащи от Играта законови задължения, (напр. данъчни задължения).

В рамките на Играта се обработват следните лични данни:

●     потребителско име в Instagram, чрез което са участвали в играта;

●     на печелившия участник - три имена, адрес за доставка и телефон за връзка.

Във връзка с предоставянето на наградата в кампанията Tорта Fashion Weeks, от която произтичат данъчни задължения за Администратора, Администраторът може да събира и обработва и други необходими лични данни.

Ако не предоставите Вашите лични данни, Администраторът не може да осигури Вашето участие в Играта, тъй като няма да може да Ви идентифицира, да извърши преценка дали отговаряте на условията на Играта, да определи печелившия участник, да достави наградата до печелившия участник и т.н.

Срокът на съхранение на обработваните лични данни е различен, в зависимост от целта на обработване, а именно:

•           Данните, събирани и обработвани за доставка на спечелена награда, ще се съхраняват за срока, необходим за провеждане на Играта и за три месеца, след края ѝ, с изключение на събраните лични данни, за които законът предвижда специален срок на съхраняване.

•           Данните, обработвани за целите на изпълнение на задължения на Администратора по данъчното законодателство (в случай че е приложимо), се съхраняват за срок до 6 години след края на Кампанията.

Администраторът е предприел необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни на участниците.

Личните данни на регистрираните участници ще бъдат разкривани на Национална агенция по приходите (по отношение на наградата, свързана с данъчни задължения за Администратора), куриерска фирма за доставка на наградата, на Фул Контакт ООД, ЕИК 201457947, като обработващ данните.

Обръщаме внимание, че предоставените във Facebook/Instagram данни се обработват съгласно условията на ползване и съобразно Политиките за поверителност на тези администратори, за което Администраторът не носи отговорност. В тази връзка Вашите публикации и данни, направени, съответно публикувани в изпълнение на условията на Играта, чрез Facebook/Instagram може да бъдат видими за други потребители на Facebook/Instagram, имащи достъп до съответния профил във Facebook/Instagram.

Съгласно Общия регламент за защита на личните данни (GDPR) no. 679/2016, Участниците имат следните права във връзка с техните лични данни:

Право на достъп

Имате право да получите потвърждение от Администратора дали се обработват Ваши лични данни. В този случай можете да поискате достъп до следната информация:

- Цел на обработване;

- Обработвани лични данни;

- Получателите, на които са били разкрити или ще бъдат разкрити лични данни;

- Предвиждания срок на съхранение на лични данни;

- Съществуването на вашите права, съобразно приложимото законодателство за защита на личните данни (както са обобщени по-долу).

Право на оплакване до надзорния орган за защита на личните данни

За България това е Комисията за защита на личните данни, за повече информация: https://www.cpdp.bg.

Право на коригиране

Вие имате право на коригиране на Вашите неактуални или неточни лични данни.

Право на изтриване (да бъдеш забравен)

Вие имате право да поискате Вашите лични данни да бъдат изтрити при посочените в законодателство условия.

Право на възражение

Участниците имат право да възразят по всяко време, по причини, които са обосновани и законни, срещу обработването на техните данни, в определените в законодателството случаи. В случай на обосновано възражение, съответните данни не могат повече да бъдат обработвани.

Правото да не бъдат обект на автоматизирано решение

Участникът има право да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за него или по подобен начин го засяга в значителна степен

Право на ограничаване на обработването

При определени обстоятелства Вие имате право да поискате ограничаване на обработването, в случай че оспорите точността на Вашите лични данни, събрани от Администратора.

Когато обработването е ограничено, Вашите лични данни ще бъдат обработвани само с Ваше съгласие и Вие ще бъдете уведомени преди ограничаването на обработването да бъде отменено.

Право на преносимост на данните

Вашето право на преносимост на данните се състои от два елемента:

●     право да получите копие от Вашите лични данни в структуриран, общоизползван и четим формат.

●     право да предоставите получените по този начин данни на което и да било трето лице или да поискате Организатора да предостави личните данни пряко на това трето лице, ако това е технически възможно.

Ако желаете да упражните горепосочените права, може да се свържете с Администратора на: contact@oetker.bg.

Ако смятате, че Вашите права за защита на личните данни са нарушени по какъвто и да било начин, Вие имате право да се свържете с националния орган за надзор и защита на личните данни. За България това е Комисията за защита на личните данни, за повече информация: https://www.cpdp.bg/.

Официални правила за провеждане на играта "Торта Fashion Weeks" на Dr. Oetker Bulgaria

Играта “Tорта Fashion Weeks, провеждана в Instagram страницата на Dr. Oetker Bulgaria на интернет адрес: www.instagram.com/droetkerbulgaria, се организира и провежда от Д-р Йоткер България ЕООД, ЕИК 831755204, гр. София, бул. Драган Цанков 59-63 (наричана по-долу “Dr. Oetker Bulgaria”).

Играта се провежда в съответствие с разпоредбите на настоящите Официални правила за провеждане на играта “Торта Fashion Weeks”, (“Официални правила”), които са задължителни за всички участници. Официалните правила са достъпни през целия период на Играта на: www.oetker.bg.

Вземайки участие в Играта, Участниците потвърждават, че са се запознали с и приемат изложените по-долу Официални правила за провеждане на играта (“Официални правила”), както и с Уведомлението за поверителност във връзка с Играта (достъпно през целия период на Играта на: www.oetker.bg) и се задължават да ги спазват.

Участието в Играта не е обвързано с покупка. За избягване на всяко съмнение при изпълняване на условията за включване в играта не е задължително използването на продукт/и на Dr. Oetker.

Период и описание на играта

1.1. Играта “Торта Fashion Weeks се провежда в периода от обявяването ѝ с анонсиращ играта пост на 13.10.2021 г. до 23:59 ч. на 03.11.2021 г.

1.2. Тегленето на печелившите на случаен принцип и обявяването им в Instagram страницата на Dr. Oetker Bulgaria ще бъде извършено на 04.11.2021 г.

1.3. На 13.10.2021. в профила на Dr. Oetker Bulgaria в Instagram ще бъде публикуван пост с кратки условията на играта. Всички участници, изпълнили условията в периода на Играта (13.10.2021-03.11.2021 г.), ще бъдат включени в теглене за разпределение на предвидената награда.

1.4. Не се приемат за валидно участие коментари, които:

1.4.1 са с некоректно, обидно, нецензурно, позорно, осмиващо, сексуално, непочтено, злепоставящо или друго неподходящо съдържание, или лъжлива информация или рекламиращи други продукти и услуги под всякаква форма, религиозна, политическа, сексуална или друга пропаганда, дискриминационни призиви, както и всяка друга информация, която противоречи на закона и добрите нрави и етичните правила, посочени на сайта на Националния съвет за саморегулация (НСС). Снимкови, видео или други видове  изображения не влизат в тегленето на наградите.

1.4.2. включват съдържание, което е или може, по преценка на Организатора, да представлява някакъв вид тайна и/или информация, защитена със закон, чието използване под каквато и да е форма (в това число, но не само, разкриване и разпространение) не може да стане, без да са изпълнени предвидените за това законови изисквания.

Право на участие и механизъм на играта

2.1. Участието в Играта е напълно доброволно и свободно. Играта е отворена за участие за всички физически лица на възраст над 18 години с местоживеене Република България.

2.2. С включването си в Играта всеки Участник приема настоящите Официални правила и условия на Играта.

2.3. В Играта нямат право да участват служителите на: Д-р Йоткер България ЕООД, рекламна агенция Фул Контакт ООД, членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи), както и всички, взели участие в организацията и провеждането на Игрите.

2.4. Не се допуска участие от фалшиви профили и посредством всякакви други методи с цел увеличаване шанса за печалба. При съмнение за злоупотреба Организаторът има право незабавно да дисквалифицира Участници чрез недопускането им до участие в тегленето на наградите.

Механизъм

2.5. Играта се организира и провежда на територията на Република България, в Instagram страницата на Dr. Oetker Bulgaria на интернет адрес: www.instagram.com/droetkerbulgaria.

2.6. Условията за участие в Играта се определят в анонсиращ пост, публикуван на 13.10.2021 г. в Instagram страницата на Dr. Oetker Bulgaria, като се посочва периода на участие и брой и вид на наградите.

2.7. Периодът за участие в Играта започва да тече от момента на публикуването на анонсиращия пост на 13.10.2021 г. в Instagram страницата на Dr. Oetker Bulgaria и завършва в 23:59 ч. на 03.11.2021 г. Тегленето на печелвшия става на случаен принцип от всички участници, изпълнили условията на играта, и обявяването му чрез пост в Instagram страницата на Dr. Oetker Bulgaria ще бъде извършено на 04.11.2021 г.

2.8. За да се включи в Играта, Участникът трябва да изпълни следните условия:

2.8.1. Да качи снимка в своя личен инстаграм профил на торта, приготвена от него; да опише рецептата и да добави хаштаг #TortaFashionWeeks. Инстаграм профилът ви трябва да е отворен и да не е с настройка ‘Private’.

2.8.2. Да последва профила на Dr. Oetker в Instagram - @droetkerbulgaria, както и Инстаграм страниците @tunicayo и @knapp_brand.

2.9. В рамките на периода на провеждане на Играта всеки Участник има право на повече от едно участие, но има право да спечели само една награда.

2.10. Участниците, които са се включили в Играта и отговарят на посочените по-горе условия, участват в тегленето за спечелването на 1 от 1 награди. Тегленето на печелившия се извършва на случаен принцип, като на 04.11.2021 г. победителят се обявява чрез пост в Instagram страницата на Dr. Oetker Bulgaria на интернет адрес: www.instagram.com/droetkerbulgaria.

Награди и публичност

3.1. Видът и броят на наградите се обявяват в анонсиращия пост на Играта, публикуван на 13.10.2021 г. в Instagram страницата на Dr. Oetker Bulgaria на интернет адрес: www.instagram.com/droetkerbulgaria. В Играта ще бъде раздадена 1 награда. Наградата включва 1 бр. ваучер на стойност 500 лв. за покупка на модни продукт/и с марката KNAPP, по избор от най-новата колекция, която ще бъде пусната в края на октомври 2021, или не по-стара от 2019 г.

3.2. Печелившият Участник се тегли на случаен принцип между всички участници в Играта, които са изпълнили условията за участие в срока на провеждането ѝ.

3.3. Печелившият Участник се обявява с потребителското си име в Instagram, чрез което е участвал в играта. Печелившият се обявява в пост в Instagram страницата на Dr. Oetker Bulgaria и в коментар под анонсиращия пост на Играта до 22:00 ч. на 04.11.2021 г.

3.4. Печелившят Участник трябва да се свърже с Dr. Oetker Bulgaria чрез лично съобщение на страницата на Dr. Oetker Bulgaria в Instagram или на електронен адрес: contact@oetker.bg в срок от 5 (пет) работни дни, считано от датата на обявяване на победителя, с което да подаде данни за доставка на наградата (три имена на получателя, точен адрес за доставка и телефон за връзка).

3.5. Предоставените награди са предметни. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. Наградите не могат да бъдат преотстъпвани на трети лица.

3.6. В случай че спечелил Участник не потърси наградата си в рамките на 5 (пет) работни дни след обявяване на печелившите, Dr. Oetker Bulgaria има право да откаже изпращането на награда на този Участник и да присъди наградата на друг, избран по реда на чл. 3.2 по-горе.

3.7. Наградите се изпращат по куриер за сметка на Dr. Oetker Bulgaria на посочения от Участника адрес в срок до 20 (двадесет) работни дни от получаването на данните на спечелилия Участник.

3.8. В случай на невъзможност от страна на Dr. Oetker Bulgaria да предостави описаните награди по причини извън неговия обхват или възможности, Организаторът си запазва правото да награди печелившите с награда на сходна стойност.

3.9. Dr. Oetker Bulgaria не носи отговорност за неполучени/недоставени награди при подаден от Участника неточен или погрешен адрес. В тези случаи наградата се предоставя на друг Участник в играта, избран по реда на чл. 3.2. по-горе.

3.10. Наградата може да се получи само лично от Участника срещу представяне на документ за самоличност и подпис върху приемо-предавателен протокол за получена награда или от надлежно упълномощено лице.

Публичност

3.11. С участието в Играта всеки Участник се съгласява, че ако бъде определен за печеливш, неговите имена и снимка (ако е публикувал такава на собствената си Instagram страница) могат да бъдат използвани за целите на кампанията, а именно оповестяване на печелившия на Instagram страницата на Организатора, като Организаторът не дължи за това заплащане.

Съгласие за проследяване

Ще се радваме да се съгласите ние и нашите партньори да използваме „бисквитки” и подобни технологии, за да разберем как ползвате нашия уебсайт. Това ни позволява да разберем по-добре Вашето поведение като потребител и да адаптираме съответно нашия уебсайт. Освен това, ние и нашите партньори бихме искали да използваме тези данни за персонализирани предложения в техните платформи. Ако сте съгласни с това, моля, кликнете върху „Съгласен съм“ - /„Agree”/. Моля, обърнете се към нашата „Политика за поверителност” за подробна информация. Можете да промените решението си по всяко време.

Необходими функции

Ние се нуждаем от „бисквитки” и подобни технологии, за да активираме основните функции на нашия уебсайт. 

Винаги активни
Анализ и персонализация

Освен това, бихме искали да научим повече за това как използвате нашия уебсайт, за да го оптимизираме за Вас и други потребители. За тази цел използваме „бисквитки” и подобни технологии, които картографират поведението на потребителите и по този начин ни помагат да подобрим нашия уебсайт и услуги.

Да

Отричам

(Ре-) Маркетинг / споделяне на данни с трети страни

За да сме сигурни, че можем да приспособим нашите маркетингови кампании към Вашите нужди, ние се интересуваме как стигате до нашия уебсайт, и как взаимодействате с нашите реклами. Това ни помага да направим не само нашите реклами, но и нашето съдържание още по-ефективно за Вас. Нашите маркетингови партньори също използват тази информация за свои собствени цели, напр. за да персонализират Вашия акаунт или профил на тяхната платформа.

Да

Отричам

Вашият браузър е с по-стара версия.

В тази връзка браузърът, който използвате в момента, може да доведе до грешки при използване на сайтa: www.oetker.bg. За да се насладите напълно на нашето уеб съдържание, моля, изтеглете един от следните браузъри: