Ние от Dr. Oetker обичаме ванилия. Под всякаква форма. Особено когато тя е щура малка фея, излязла от захарницата и способна да забърка главозамайващи кулинарни приключения.

Затова с удоволствие подкрепяме новата книжка на Издателство Рибка, събрала "Гениалните рецепти за сладкиши на Ванилия". Пожелаваме ѝ успех! Научете повече за нея в нашите официални канали във Фейсбук (@DrOetkerBulgaria) и Инстаграм (@droetkerbulgaria) и се вдъхновете за сладко-приказни забавления.


🧚 Книгата вече e в продажба на сайта на издателство Рибка.

ВКЛЮЧИ СЕ В ИГРАТА

НАГРАДИТЕ

ЩУРИТЕ РЕЦЕПТИ НА ВАНИЛИЯ

Брауни

Тук се готви нещо, та пушек се вдига… 😉 Така е защото играх на криеница с една несъобразителна муха. Браунито малко пуши и е твърдичко… а отгоре е доста кафяво, но какво пък - брауни е все пак! 😋

Палачинки

Ехаа, че гениална бъркотия забърках!Затова около палачинките ми е винаги смешно. Някои са като октоподи, други - като емотикони, но са винаги ужасно вкусни и ухаят на бурбонска ванилова захар. 😍

Мъфини

Винаги съм в супер формичка, готова да давам съвети за мъфини. Малко ме е яд, че не обръщах внимание на г-жа Петрова, когато обясняваше какво е това 2/3… Какво имам предвид - ще разберете в книгата. 📖

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

Уведомление за поверителност за играта "Щури сладкиши за Ванилия" на Dr. Oetker Bulgaria

Настоящото Уведомление за поверителност съдържа информация за това как ще се обработват лични данни за целите на играта Щури сладкиши за Ванилия” (по-долу наричана "Играта" ), организирана от Д-р Йоткер България ЕООД, ЕИК 831755204, ж.к. Хаджи Димитър, ул. Резбарска № 5, Гр. София, п.к. 1510, България (по-долу “Dr. Oetker Bulgaria”) и провеждана във Facebook канала на Dr. Oetker Bulgaria - https://www.facebook.com/DrOetkerBulgaria, както е посочено в Официалните правила за провеждане на Играта.

Официалните правила за провеждане на Играта са достъпни на: www.oetker.bg.

Администратор на личните данни, обработвани във връзка с провеждането на Играта, е Д-р Йоткер България ЕООД, ЕИК 831755204, ж.к. Хаджи Димитър, ул. Резбарска № 5, Гр. София, п.к. 1510, България.

Връзки към настоящото Уведомление за поверителност и Официалните правила за провеждане на Играта са предоставени в публикациите за Играта във Facebook канала на Dr. Oetker Bulgaria или Instagram страницата на Dr. Oetker Bulgaria. Приканваме Ви да се запознаете с посочените документи, преди да вземете участие в Играта.

Администраторът обработва лични данни с цел организиране и провеждане на Играта, въз основа на изпълнение на договор или предприемане на действия за сключване на договор (т.е. включване на Участник в Играта и предоставяне на награди), както и в изпълнение на произтичащи от Играта законови задължения, (напр. данъчни задължения).

В рамките на Играта се обработват следните лични данни:

●     на участниците: малко име на участника (детето) и потребителско име във Фейсбук на родителя/настойника, чрез което са участвали в играта,

●     на печелившите участници - три имена, адрес за доставка и телефон за връзка на родителя, настойника.

Ако не предоставите Вашите лични данни, Администраторът не може да осигури Вашето участие в Играта, тъй като няма да може да Ви идентифицира, да извърши преценка дали отговаряте на условията на Играта, да определи печелившия участник, да достави наградата до печелившия участник и т.н.

Срокът на съхранение на обработваните лични данни е различен, в зависимост от целта на обработване, а именно:

•           Данните, събирани и обработвани за доставка на спечелена награда, ще се съхраняват за срока, необходим за провеждане на Играта и за три месеца, след края й, с изключение на събраните лични данни, за които законът предвижда специален срок на съхраняване.

•           Данните, обработвани за целите на изпълнение на задължения на Администратора по данъчното законодателство (в случай че е приложимо), се съхраняват за срок до 6 години след края на Кампанията.

Администраторът е предприел необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни на участниците.

Личните данни на регистрираните участници ще бъдат разкривани на Национална агенция по приходите (по отношение на наградата, свързана с данъчни задължения за Администратора), куриерска фирма за доставка на наградата, на Фул Контакт ООД, ЕИК 201457947, като обработващ данните.

Обръщаме внимание, че предоставените във Facebook данни се обработват съгласно условията на ползване и съобразно Политиките за поверителност на тези администратори, за което Администраторът не носи отговорност. В тази връзка Вашите публикации и данни, направени, съответно публикувани в изпълнение на условията на Играта, чрез Facebook може да бъдат видими за други потребители на Facebook, имащи достъп до съответния профил във Facebook.

Съгласно Общия регламент за защита на личните данни (GDPR) no. 679/2016, Участниците имат следните права във връзка с техните лични данни:

Право на достъп

Имате право да получите потвърждение от Администратора дали се обработват Ваши лични данни. В този случай, можете да поискате достъп до следната информация:

- Цел на обработване;

- Обработвани лични данни;

- Получателите, на които са били разкрити или ще бъдат разкрити лични данни;

- Предвиждания срок на съхранение на лични данни;

- Съществуването на вашите права, съобразно приложимото законодателство за защита на личните данни (както са обобщени по-долу).

Право на оплакване до надзорния орган за защита на личните данни

За България това е Комисията за защита на личните данни, за повече информация: https://www.cpdp.bg.

Право на коригиране

Вие имате право на коригиране на Вашите неактуални или неточни лични данни.

Право на изтриване (да бъдеш забравен)

Вие имате право да поискате Вашите лични данни да бъдат изтрити при посочените в законодателство условия.

Право на възражение

Участниците имат право да възразят по всяко време, по причини, които са обосновани и законни, срещу обработването на техните данни, в определените в законодателството случаи. В случай на обосновано възражение, съответните данни не могат повече да бъдат обработвани.

Правото да не бъдат обект на автоматизирано решение

Участникът има право да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за него или по подобен начин го засяга в значителна степен

Право на ограничаване на обработването

При определени обстоятелства Вие имате право да поискате ограничаване на обработването, в случай че оспорите точността на Вашите лични данни, събрани от Администратора.

Когато обработването е ограничено, Вашите лични данни ще бъдат обработвани само с Ваше съгласие и Вие ще бъдете уведомени преди ограничаването на обработването да бъде отменено.

Право на преносимост на данните

Вашето право на преносимост на данните се състои от два елемента:

●     право да получите копие от Вашите лични данни в структуриран, общоизползван и четим формат.

●     право да предоставите получените по този начин данни на което и да било трето лице или да поискате Организатора да предостави личните данни пряко на това трето лице, ако това е технически възможно.

Ако желаете да упражните горепосочените права, може да се свържете с Администратора на: contact@oetker.bg.

Ако смятате, че Вашите права за защита на личните данни са нарушени по какъвто и да било начин, Вие имате право да се свържете с националния орган за надзор и защита на личните данни. За България това е Комисията за защита на личните данни, за повече информация: https://www.cpdp.bg/ .

Официални правила за провеждането на играта "Щури сладкиши за Ванилия" на Dr. Oetker Bulgaria

Играта Щури сладкиши за Ванилия”, провеждана във Фейсбук страницата на Dr. Oetker Bulgaria на интернет адрес: www.facebook.com/DrOetkerBulgaria, се организира и провежда от Д-р Йоткер България ЕООД, ЕИК 831755204, ж.к. Хаджи Димитър, ул. Резбарска № 5, Гр. София, п.к. 1510, България (по-долу “Dr. Oetker Bulgaria”).

Играта се провежда в съответствие с разпоредбите на настоящите Официални правила за провеждане на играта Щури сладкиши за Ванилия” (“Официални правила”), които са задължителни за всички участници. Официалните правила са достъпни през целия период на Играта на: www.oetker.bg.

Вземайки участие в Играта, Участниците потвърждават, че са се запознали с и приемат изложените по-долу Официални правила за провеждане на играта “Щури сладкиши за Ванилия” (“Официални правила”), както и с Уведомлението за поверителност във връзка с Играта (достъпно през целия период на Играта на: www.oetker.bg) и се задължават да ги спазват.

Участието в Играта не е обвързано с покупка. За избягване на всяко съмнение при приготовление на рецепта за включване в играта не е задължително използването на продукт/и на Dr. Oetker.

Период и описание на Играта

1.1. Играта Щури сладкиши за Ванилия” се провежда в периода от обявяването й с анонсиращ играта пост на 01.12.2020 г. до 23:59 ч. на 15.12.2020 г.

1.2. Тегленето на печелившите на случаен принцип и обявяването им във Фейсбук страницата на Dr. Oetker Bulgaria ще бъде извършено на 16.12.2020 г.

1.3. Играта представлява предизвикателство към родители, настойници, близки роднини на деца на възраст до 18 год. (Участник) да приготвят сладкиш, с който заедно с децата си биха посрещнали на гости героинята от книгата “Гениалните рецепти за сладкиши на Ванилия”. За успешно участие се смята публикуването на снимка на сладкиш и написването на коментар към нея – как се казва сладкиша, кратко описание на рецептата, малкото име и пожелание към феята Ванилия. Лицата на възраст до 18 години участват със съгласието и посредничеството на родителя/настойника си.

2. Механизъм за участие в играта Щури сладкиши за Ванилия” на Dr.Oetker Bulgaria

2.1. Играта Щури сладкиши за Ванилия” се организира и провежда на територията на Република България, на Фейсбук страницата на Dr. Oetker Bulgaria на интернет адрес - www.facebook.com/DrOetkerBulgaria.

2.2. Условията за участие в Играта Щури сладкиши за Ванилия” се определят в анонсиращ пост, публикуван на 01.12.2020 г. на Фейсбук страницата на Dr. Oetker Bulgaria - www.facebook.com/DrOetkerBulgaria, като се посочва периода на участие и брой и вид на наградите.

2.3. Периодът за участие в Играта Щури сладкиши за Ванилия” започва да тече от момента на публикуването на анонсиращия пост на 01.12.2020 г. на Фейсбук страницата - www.facebook.com/DrOetkerBulgaria и завършва в 23:59 ч. на 15.12.2020 г. Тегленето на печелившите с томбола на случаен принцип и обявяването им чрез пост във Фейсбук страницата на Dr. Oetker Bulgaria ще бъде извършено на 16.12.2020 г.

2.4. За да се включи в Играта Щури сладкиши за Ванилия” Участникът трябва да остави коментар под анонсиращия играта пост, който да съдържа снимка на приготвен от него сладкиш, с който би посрещнал героинята от книгата “Гениалните рецепти за сладкиши на Ванилия”, кратко описание на рецептата, пожелание за Ванилия, малко име на детето. Лицата на възраст до 18 години участват със съгласието и посредничеството на родителя/настойника си.

2.5. С участието си в играта Участникът се съгласява снимката и рецептата, които качва като коментар, да бъдат показвани, споделяни и промотирани във фейсбук страницата на Dr. Oetker Bulgaria от негово име.

2.6. Ако даден Участник публикува два или повече коментара, ще се вземе предвид и в тегленето ще участва само с един коментар, в зависимост от уместността.

2.7. Участниците, които са се включили в играта и отговарят на посочените по-горе условия, участват в тегленето за спечелването на 1 от 20 награди. Тегленето на печелившите се извършва на случаен принцип на 16.12.2020 г., а победителят се обявява чрез пост във Фейсбук страницата на Dr. Oetker Bulgaria - www.facebook.com/DrOetkerBulgaria.

Право на участие

3.1. Участието в Играта е напълно доброволно и свободно. Играта е отворена за участие за всички физически лица с местоживеене Република България, родители, настойници, много близки пълнолетни възрастни на деца до 18 години. Лицата на възраст до 18 години участват със съгласието и посредничеството на родителя/настойника, като в случай на спечелване на награда следва да представят на Dr. Oetker Bulgaria това съгласие в писмена форма, чрез попълване на декларация, получена с наградата.

3.2. С включването си в Игрита всеки Участник приема настоящите Официални правила и условия на Играта.

3.3. В Играта нямат право да участват служителите на: Д-р Йоткер България ЕООД, рекламна агенция Фул Контакт ООД, членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи), както и всички, взели участие в организацията и провеждането на Игрите.

3.4. Не се допуска участие от фалшиви профили и посредством всякакви други методи с цел увеличаване шанса за печалба. При съмнение за злоупотреба Организаторът има право незабавно да дисквалифицира Участници, чрез изтриване на коментара, с който е участвал Участникът.

Награди

4.1. Видът и броят на наградите се обявяват в анонсиращия пост на Играта, публикуван на 01.12.2020 на Фейсбук страницата на Dr. Oetker Bulgaria -www.facebook.com/DrOetkerBulgaria. В Играта ще бъдат раздадени 20 награди. Наградите са еднакви за всички наградени и представляват комплект от книгата “Гениалните рецепти за сладкиши на Ванилия” (от издателство Рибка), детска готварска престилка и продукти на Dr. Oetker.

4.2. Печелившите Участници се теглят на случаен принцип между всички участници в Играта, които са изпълнили условията за участие в срока на провеждането ѝ.

4.3. Печелившите Участници се обявяват с малко име на детето и потребителско име във Фейсбук на родителя/настойника, чрез което са участвали в играта. Печелившите се обявяват във Фейсбук страницата на Dr. Oetker Bulgaria в пост и в коментар под анонсиращия пост на Играта до 22:00 ч. на 16.12.2020 г.

4.4. Печелившите Участници трябва да се свържат с Dr. Oetker Bulgaria чрез лично съобщение на страницата на  Dr. Oetker Bulgaria във Фейсбук или на електронен адрес: contact@oetker.bg в срок от 5 (пет) работни дни, считано от датата на обявяването им за победители, с което да подадат данни за доставка на наградата (три имена на получателя, адрес за доставка и телефон за връзка).

4.5. Предоставяните награди са предметни. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. Наградите не могат да бъдат преотстъпвани на трети лица.

4.6. В случай че спечелил Участник не потърси наградата си в рамките на 5 (пет) работни дни след обявяване на печелившите, Dr. Oetker Bulgaria има право да откаже изпращането на награда на този Участник и да присъди наградата на друг, избран по реда на чл. 4.2 по-горе.

4.7. Наградите се изпращат по куриер за сметка на Dr. Oetker Bulgaria на посочения от Участника адрес в срок до 20 (двадесет) работни дни от получаването на данните на спечелилия Участник.

4.8. В случай на невъзможност от страна на Dr. Oetker Bulgaria да предостави описаните награди по причини извън неговия обхват или възможности, Организаторът си запазва правото да награди печелившите с награда на сходна стойност.

4.9. Dr. Oetker Bulgaria не носи отговорност за неполучени/недоставени награди при подаден от участника неточен или погрешен адрес. В тези случаи наградата се предоставя на друг участник в играта, избран по реда на чл. 4.2 по-горе.

4.10. Наградата може да се получи само лично от Участника срещу представяне на документ за самоличност и подпис върху приемо-предавателен протокол за получена награда или от надлежно упълномощено лице, а в случаите на ненавършили 18 години печеливши участници - от родителите или законовите представители.

5. Публичност

5.1. С участието в Играта всеки Участник се съгласява, че ако бъде определен за печеливш, неговите имена и снимка (ако е публикувал такава на собствената си Фейсбук страница) могат да бъдат използвани за целите на кампанията, а именно оповестяване на печелившия на Фейсбук страницата на Организатора, като Организаторът не дължи за това заплащане.

Съгласие за проследяване

Ще се радваме да се съгласите ние и нашите партньори да използваме „бисквитки” и подобни технологии, за да разберем как ползвате нашия уебсайт. Това ни позволява да разберем по-добре Вашето поведение като потребител и да адаптираме съответно нашия уебсайт. Освен това, ние и нашите партньори бихме искали да използваме тези данни за персонализирани предложения в техните платформи. Ако сте съгласни с това, моля, кликнете върху „Съгласен съм“ - /„Agree”/. Моля, обърнете се към нашата „Политика за поверителност” за подробна информация. Можете да промените решението си по всяко време.

Необходими функции

Ние се нуждаем от „бисквитки” и подобни технологии, за да активираме основните функции на нашия уебсайт. 

Винаги активни
Анализ и персонализация

Освен това, бихме искали да научим повече за това как използвате нашия уебсайт, за да го оптимизираме за Вас и други потребители. За тази цел използваме „бисквитки” и подобни технологии, които картографират поведението на потребителите и по този начин ни помагат да подобрим нашия уебсайт и услуги.

Да

Отричам

(Ре-) Маркетинг / споделяне на данни с трети страни

За да сме сигурни, че можем да приспособим нашите маркетингови кампании към Вашите нужди, ние се интересуваме как стигате до нашия уебсайт, и как взаимодействате с нашите реклами. Това ни помага да направим не само нашите реклами, но и нашето съдържание още по-ефективно за Вас. Нашите маркетингови партньори също използват тази информация за свои собствени цели, напр. за да персонализират Вашия акаунт или профил на тяхната платформа.

Да

Отричам

Вашият браузър е с по-стара версия.

В тази връзка браузърът, който използвате в момента, може да доведе до грешки при използване на сайтa: www.oetker.bg. За да се насладите напълно на нашето уеб съдържание, моля, изтеглете един от следните браузъри: