Бисквитки на сайта на Dr.Oetker

 

Използвайки нашия сайт, се съгласявате, да използваме „бисквитки“, за да подобряваме информацията в него. Може да ги премахнете ръчно. Повече информация тук.

Защита на данните

Указания за защита на данните и условия за ползване нa www.oetker.bg

Защита на данните на интернет страницата на Д-р Йоткер България ЕООД


Ние уважаваме Вашето лично пространство и личност и желаем посещението Ви на нашата интернет страница да бъде защитено и удовлетворяващо. Затова защитата на Вашите лични данни (като име, дата на раждане, адрес, e-mail, телефонен номер) е от огромно значение за нас. Ние използваме предоставените ни от Вас данни, спазвайки най-стриктно съответните нормативни документи за защита на данните:

Приемане и обработване на лични данни, съгласие

Ние не събираме лични данни от пoсещението Ви на нашата интернет страница, освен ако това се случва с Ваше знание и съгласие. Вие сами решавате дали да ни предоставите или не лични данни, например при участие в анкета, при регистриране, игри с награди и др. Предоставяйки ни лични данни, Вие се съгласявате те да се съхраняват и използват по смисъла на Закона за защита на данните. Предоставените от Вас данни ще използаваме, само за да отговорим на Ваше запиване, да Ви предоставим поисканата информация или оферта или да Ви дадем достъп до нея.

Използване и предоставяне на лична информация на трети лица и отказ

За да гарантираме най-добро обслужване на нашите клиенти, е възможно да се наложи предоставените от Вас лични данни да бъдат съхранени, да се използват или предоставят на компания от групата Д-р Йоткер Интернационал. Предприемаме тези мерки единствено, за да удовлетворим възможно най-цялостно Вашите желания да подобрим нашите продукти или да Ви информираме за актуални предложения. Вашите лични данни ще се използват само до степента, необходима за целите на доброто Ви обслужване, продуктови анкети или за целите на маркетинга. При всички случаи Вашите лични данни няма да бъдат продавани и предоставяни срещу възнаграждение на трети лица по други начини. Ние задължаваме нашите служители и външни доставчици да спазват кофиденциалност и да защитават Вашето лично пространство и данни. При всички положения тези правила за конфиденциалност важат и при осъществяването на определени процеси ( като изпращането на продукти от нашия онлайн магазин, рекламни материали или при игри с награди), при които е необходимо да използваме услугите на трети лица, на които да предоставим подадените от Вас лични данни. При тези случаи с Вашите данни се борави също толкова внимателно и се използват само до степента, необходима за дадената цел.

Разбира се, ние уважаваме Вашето право да откажете да оставите Вашите лични данни, за да Ви гарантираме по-добро обслужване. По всяко време може да изпратите Вашия отказ в бъдеще да не използваме Вашите данни на е-mail PRIVACY@oetker.bg или по пощата на адрес Д-р Йоткер България ЕООД, кв. Хаджи Димитър, ул. „Резбарска” 5.

Сигурност

В рамките на администрирането на уебсайта ни предприехме технически и организаторски мерки, за да защитим Вашите данни от предумишлено или непреднамерено манипулиране, неправомерен достъп на трети лица, загуба, изтриване или промяна. Тази защита ние подобряваме постоянно в хода на техническия напредък.

Автоматично събрани нелични данни

При достъп до интернет страницата понякога автоматично без регистрация се извлича информация, която не се отнася за конкретен потребител, като например информация за използваните интернет браузър, брой на посещения, среден престой на страница, разглеждани подстраници, домейн на страницата, от която посетителят е бил препратен към страница на Dr.Oetker и др. Тези нелични данни използваме само тогава, когато желаем да направим по атрактивна уебстраница ни, така че да отговаря на изискванията на нашите клиенти.

„Бисквитки”

Когато посещавате нашата интернет страница, е възможно върху Вашия харддиск временно (за около 12 месеца) да се записва информация във формата на малки текстови файлове ("Cookies" или "Бисквитки"). Те се използват само за информация за посещаемостта на нашата страница. Те позволяват при следващо Ваше посещение Вашият компютър да бъде разпознат автоматично, без обаче да съотнася тези данни към Вашата личност; тези кратки текстови файлове не съдържат лични данни. Те ни позволяват да разпознаем Вашите предпочитания и с тяхна помощ да съобразим нашата интернет страница с Вашите нужди, за да подобрим предложения ни към Вас. Ако не желаете да се съхраняват „Бисквитки” върху Вашия харддиск, можете да настроите Вашия браузер по съответния начин.

Деца

Нашето желание е родителите или настойниците да запознаят и обяснят на своите деца какъв е сигурният начин за боравене с лични данни и да не публикуват лични данни в нашите сайтове без съгласието на родителите или настойниците. Едновременно уверяваме нашите потребители, че съзнателно не събираме и не използваме по какъвто и да било начин лични данни от деца.

Право на информация

При писмено желание, изпратено на е-mail на този линк privacy@oetker.bg или по пощата ние с удоволствие ще Ви дадем информация дали има съхранени лични данни за Вас чрез интернет страницата ни в нашата база данни и какви са те. При желание от Ваша страна можем да променим или изтрием тези данни.

Ако имате допълнителни въпроси относно обработването на Вашите данни, можете да се обърнете към нас:
Д-р Йоткер България ЕООД
кв. Хаджи Димитър
ул. „Резбарска” 5
1510 София

E-Mail: privacy@oetker.bg

Законосъобразни условия за ползване, нормативни документи за интернет страницата на Д-р Йоткер България ЕООД


Авторско право

Д-р Йоткер България ЕООД. Всички права запазени. Съдържанието (текстове, снимки, графики, файлове, графични изображения, подредба и др.) на нашата интернет страница е защитено съгласно Закона за авторското право и други закони за защита на интелектуалната собственост. Законът за защита на авторското право обхваща и база данни и подобни информационни системи. Съдържанието на нашата интернет страница е защитено и може да се използва за лични (некомерсиални) цели. Без предварително писмено съгласие е забранено съдържанието да се размножава под каквато и да било форма, да се разпространява, копира, прехвърля, съхранява, променя или употребява за по-нататъшни цели. На нашия уебсайт от части може да е публикувано съдържание, чието авторско право принадлежи на друг собственик, който е дал съгласието си за ползване на това съдържание.

Марки, Лого, фирмено мото и др.

Марки, лога, фирмено мото, продуктови опаковки и изображения, които са публикувани на тази интернет страница, са защитени в полза на Dr.Oetker и/или, както е дадено, в полза на свързани с нас фирми. Забранено е ползването им за собствени цели или по определени начини.

Отговорност

Проверяваме внимателно съдържанието в интернет страниците. Заедно с това не поемаме гаранция за верността, изчерпателността и актуалността на информацията, както и дали е подходяща за определни цели, а предоставяме съдържанието без гаранция или подобно, изрично или мълчаливо поемане на отговорността. По този начин изключваме поемането на отговорност за щети, произтичащи пряко или косвено от използването на нашия уебсайт или неговото съдържание, до степен, причинени от нас самите по непредпазливост или предумишлено. Това важи и за щетите, причинени и от инсталирането или използването на софтуер при тегленето и/или за щети от компютърни вируси.

Линкове/Връзки

Моля, обърнете внимание на това изключение, свързано с отговорността: Доколкото нашата интернет страница съдържа линкове (препратки) към други интернет страници, които са предложени от трети страни, обръщаме внимание, че ние нямаме влияние върху оформлението на тези външни уебсайтове и съответно не поемаме гаранция за законността, верността на съдържанието и изчерпателността им, и по този начин се дистанцираме от това съдържание и то не трябва да се счита за наша собственост. Ние Ви препоръчваме, да спазвате внимателно условията за употреба на уебсайта, указанията за защита на данните или други законови указания на тези интернет страници.

Д-р Аугуст  Йоткер Нарунгсмител КД

Д-р Йоткер България ЕООД